Sędzia Anna Maria Wesołowska w Glinojecku

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku realizował projekt „Stop przemocy – profilaktyka to dobra praktyka”. 16 października odbyło się podsumowanie tego projektu, którego ważnym punktem było spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Glinojeck