Sejmik daje na nowy park w Ciechanowie

Przy ul. Augustiańskiej powstanie kolejny ogólnodostępny park miejski. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał dziś dofinansowanie na urządzenie terenu zielonego poprzez wykonanie nasadzeń roślinności w kwocie 200 tys. zł. Trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców przedsięwzięcia – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

Nowy miejski park powstanie na obszarze ponad 3 hektarów przy ulicy Augustiańskiej. Będzie to zorganizowana zielona przestrzeń pełniąca funkcje ekologiczne, hydrologiczne oraz wypoczynkowe i rekreacyjne. Park będzie przestrzenią publiczną dostępną dla każdego. Dziś Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał miastu dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na realizację części zadania. 200 tys. zł będzie przeznaczone na wykonanie nasadzeń roślinności.

Tworzenie parku jest podzielone na dwa etapy. Miasto ogłosiło już przetargi na realizację obu zadań.

-W ramach zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych wykonane zostaną ciągi komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów, oświetlenie, zaplanowano też montaż małej architektury. Przy parku dostępne będzie 47 miejsc postojowych (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych), dla rowerzystów udostępnione zostaną stojaki na jednoślady. W nowym parku stworzony zostanie wygodny dla spacerujących układ komunikacyjny – ciągi pieszo-rowerowe pozwolą na dobrą komunikację z sąsiedztwem. Sieć ścieżek będzie miała powierzchnię blisko 2 tys. m2. Przewidziane są trzy wejścia od strony ul. Augustiańskiej. Obszar planowanego parku graniczy od strony południowej z rzeką Łydynią, zaś od zachodniej z ul. Augustiańską. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania, zostanie wybudowana aleja, która podzieli obszar na dwie części: północną oraz południową. Wzdłuż wybranych fragmentów ciągów komunikacyjnych pojawią się elementy małej architektury. Teren zostanie wyposażony w 29  ławek oraz odpowiednią ilość koszy na śmieci. Pojawią się także nowoczesne stojaki rowerowe i pergole na pnącza. Park będzie oświetlony – zamontowanych zostanie 9 latarni elektrycznych oraz 25 energooszczędnych latarni fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną – informuje Paulina Rybczyńska. – W ramach drugiej części zadania, na które pozyskano fundusze, zaplanowano różnorodne nasadzenia oraz wykonania automatycznego systemu nawodnienia, którego celem jest zapewnienie poprawy warunków życia roślin oraz zmniejszenie nakładu prac pielęgnacyjnych na terenie parku, związanych z podlewaniem. W części nowego założenia parkowego przewidziano zarówno teren zieleni urządzonej, jak i teren zieleni naturalnej. Zastosowane nasadzenia i ich rozmieszczenie zostały dobrane w taki sposób, aby zapewnić różnorodność biologiczną. Posadzone będzie ok. 700 drzew, w tym około 200 w ramach akcji sadzenia drzew przez ojców nowonarodzonych dzieci. Ozdobą parku będzie 14 sztuk charakterystycznych drzew o wyjątkowym pokroju bądź ozdobnych liściach, które będą przyciągały wzrok oraz będą stanowiły ciekawą kolekcję dendrologiczną. Cały teren zyska ponad 20 tys. m2 powierzchni trawiastej, na którym wyznaczone będą kępy z roślin kwitnących.

Obszar poddany zagospodarowaniu zostanie wzbogacony o nasadzenia: utworzone będą 4 koliste klomby, obsadzone drzewami alejowymi. Klomby i kępy o łącznej powierzchni ponad 3 tys. m2 będą wykonywane tak, jak było to praktykowane w parkach XIX-wiecznych. Każdy klomb będzie otaczała inna odmiana drzew liściastych – o różnym pokroju oraz kolorze liści. Na środku  każdego z klombów zostaną posadzone pojedyncze drzewa soliterowe o atrakcyjnym wizualnie pokroju (iglaste oraz liściaste), które będą jednocześnie stanowiły ważne punkty orientacyjne w terenie. Tło dla nich będą tworzyć gęste nasadzenia z drzew, sadzonych przez ojców wzdłuż granicy parku.

Rozpoczęcie prac związanych z wykonywaniem nasadzeń przewiduje się jeszcze w tym sezonie. Obowiązkiem wykonawców obu etapów prac będzie skoordynowanie zadań związanych z wykonaniem nasadzeń roślinności oraz robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac to IV kwartał tego roku.

-Nowy park będzie dodatkowym elementem ciągu zielonego – obok parku J. Dąbrowskiego i parku M. Konopnickiej – zlokalizowanego w mieście wzdłuż rzeki Łydyni. Teren już został wyrównany i częściowo przygotowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie – dodaje Paulina Rybczyńska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów.

Fot. UM Ciechanów