Osiem samorządów z powiatu ciechanowskiego otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego z nowego, pilotażowego programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”.

Dofinansowanie przyznano miastu Ciechanów – 113 tys. 624 zł 95 gr – na projekt „ Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno-kulturalnym” oraz gminom: Ciechanów – na remont świetlicy wiejskiej w Gąskach – 150 tys. zł; Glinojeck – na modernizację Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku – 142 tys. 786 zł 20 gr; Gołymin-Ośrodek – na termomodernizację ścian elewacyjnych i wymianę pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Watkowie – 150 tys. zł; Grudusk – na prace remontowe w sali głównej świetlicy wiejskiej w Rąbieżu Gruduskim – 78 tys. 151 zł; Ojrzeń – na przebudowę świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie – 149 tys. 137 zł 74 gr; Opinogóra Górna – na modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zygmuntowie – 150 tys. zł; Regimin – na remont strażnicy OSP w Koziczynie 119 tys. 940 zł.

W sumie, w całym województwie, na ten cel przeznaczone zostało ponad 30,7 mln zł. Samorządowcy często podkreślają, jak ważne dla mieszkańców są takie miejsca. Niestety, wielu gminom brakuje środków na ich modernizację, zakup profesjonalnego sprzętu czy dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – komentuje marszałek województwa Adam Struzik.

red

Fot. UM Ciechanów/Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej