Sejmik Mazowsza wsparł odnawianie zabytków

Zabytkowe budowle z powiatu ciechanowskiego: kościoły w Kraszewie i w Lekowie oraz dwór w Koźniewie na liście 17 zabytków z regionu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego, którym radni województwa mazowieckiego zatwierdzili dofinansowanie na prace konserwatorskie i restauratorskie.

W kościele parafialnym w Kraszewie, gm. Ojrzeń odbędzie się II etap naprawa, wymiany i konserwacji elementów drewnianych ścian. Wartość dofinansowania – 60 tys. zł. W kościele parafialnym w Lekowie, gm. Regimin kontynuowane będą prace budowlane polegające na wymianie stropu (sufitu) i podłogi (II etap) – dofinansowanie – 100 tys. zł. Z kolei w Koźniewie Wielkim, gm. Sońsk – 30 tys. zł zostało przyznane montaż instalacji i urządzeń sygnalizacji pożarowej w zabytkowym dworze modrzewiowym z XVIII w.

W sumie Sejmik Województwa Mazowieckiego zdecydowali o przekazaniu 11 mln zł na prace restauratorskie i konserwatorskie przy 135 mazowieckich zabytkach.

Zgłoszonych zostało aż 241 wniosków. To największa liczba w historii tego programu. Zgłoszonych zostało aż 241 wniosków. Wnioskodawcy ubiegali się o wsparcie o wartości przekraczającej 39 mln zł. Z jednej strony, tak duże zainteresowanie buduje, bo oznacza to, że jest w nas taka wrażliwość, która nakazuje nam chronić i ratować te najcenniejsze obiekty. A z drugiej pokazuje, że wciąż jest tak wiele do zrobienia – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk. 

W regionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim dotacje otrzymało 17 obiektów. Łączna wartość dofinasowania to ponad 1 mln zł. Zabytki, które w tym roku zostaną wyremontowane przy wsparciu Mazowsza wymienia radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski. – W tym roku m.in. pomagamy kontynuować prace konserwatorskie w zespole klasztornym w Ratowie, wesprzemy remont posadzki w kościele pw. św. Stanisława BM w Mławie, ale też przeznaczyliśmy pieniądze na remont elewacji zabytkowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pułtusku. Uratujemy wiele różnych zabytków na północnym Mazowszu – podkreśla radny województwa.

Ostatecznie radni województwa zdecydowali o przyznaniu dotacji 135 zabytkom. Ich łączna wartość to 11 mln zł. Pomoc z budżetu województwa mazowieckiego trafi zarówno na prace przy kościołach i innych obiektach sakralnych (87), jak i zabytkach będących pod opieką samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych (48).

Lista beneficjentów z regionu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego:

Lp.PowiatNazwa zadaniaBeneficjentKwota dotacji
1.ciechanowskiNaprawa, wymiana i konserwacja elementów ścian drewnianych w  kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Kraszewie – etap IIParafia Rzymskokatolicka pw. Św. Zygmunta w Kraszewie60 000
2płońskiPrace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym
z XVII w. w  kościele w Płońsku
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Płońsku110 000   
3mławskiRemont elewacji i wieży kościoła w BogurzynieParafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Bogurzynie90 000   
4płońskiOdtworzenie posadzki w kościele pw. św. Floriana w ProboszczewicachParafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Proboszczewicach80 000   
5żuromińskiBieżuń, kościół pw. Św. Trójcy, ołtarz główny, kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich -Etap IIParafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu110 000   
6.przasnyskiRemont (restauracja w zakresie niezbędnych prac zabezpieczających
w celu zachowania wartościowej tkanki zabytkowo – kulturowej) budynku mieszkalnego dawna “Ochronka” w Krasnem – Etap I wzniesiona ok. 1895 r.
Stadnina Koni Krasne Sp. z o.o.40 000   
7mławskiGrzebsk, Prace konserwatorskie, restauratorskie i badania konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Leonarda z XVII/XVIII w.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Leonarda w Grzebsku40 000   
8pułtuskiRemont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w PułtuskuGmina Pułtusk100 000   
9ciechanowskiMontaż instalacji i urządzeń sygnalizacji pożarowej w obiekcie zabytkowego Dworu Modrzewiowego z XVIII w. w Koźniewie WielkimGmina Sońsk30 000   
10płońskiRoboty budowlane oraz prace konserwatorsko-restauratorskie bazyliki Zwiastowania NMP oraz ogrodzenia w zespole kościelno-klasztornym w Czerwińsku, etap I – elewacja północna kościołaRzymskokatolicka Parafia Zwiastowania NMP w Czerwińsku130 000   
11płońskiPrace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu bocznym północnym w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w SarbiewieParafia pw. Św. Antoniego w Sarbiewie60 000   
12ciechanowskiRoboty budowlane polegające na wymianie stropu (sufitu) i podłogi (II etap) w Kościele pw. Św. Stanisława B.M. w LekowieRzymskokatolicka Parafia pw. Św. Stanisława B.M. w Lekowie100 000   
13przasnyskiRemont linii kolejowej wąskotorowej na odcinku KlewkiLokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza60 000   
14mławskiRemont elewacji i wytypowanych elementów zabytkowego murowanego kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Matki Bożej Różańcowej w Wieczfni KościelnejParafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej100 000   
15mławskiNiedzbórz, budynek plebanii, XIX w., Przebudowa i remont konserwatorski – etap IIParafia pw. św. Mikołaja w Niedzborzu60 000   
16mławskiRATOWO, POBERNARDYŃSKI ZESPÓŁ KLASZTORNY Z XVIII W. PRACE RATUNKOWE, KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY DACHU KOŚCIOŁA PW. ŚW. ANTONIEGO (III ETAP)KOŚCIÓŁ REKTORALNY SANKTUARIUM DIECEZJALNE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W RATOWIE150 000   
17mławskiPrace konserwatorskie posadzki we wnętrzu kościoła pw. św. Stanisława BM w Mławie  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Mławie100 000   

red

Fot. Archiwum/Kościół w Lekowie