Senat uczci pamięć Zygmunta Krasińskiego

W czwartek (9 lutego) odbędzie się wspólne posiedzenie senackich komisji: ustawodawczej oraz kultury i środków przekazu w sprawie specjalnej uchwały Senatu z okazji 200. rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego. Projekt uchwały zgłosiła grupa senatorów reprezentowana przez senatora z okręgu ciechanowskiego Jana Marię Jackowskiego.

Projekt uchwały głosowany będzie na 6. posiedzeniu Senatu, które rozpocznie się 15 lutego i potrwa trzy dni. W poniedziałek (13 lutego) na konferencji prasowej w swym biurze w Ciechanowie m.in. o tej uchwale będzie mówił senator Jackowski.

Projekt uchwały w:

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia
w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego

19 lutego 2012 roku przypada 200. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego (1812 – 1859), jednego z trzech, obok Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, wielkich wieszczów polskiego romantyzmu. Ten znamienity syn ziemi ciechanowskiej jest jednym z największych twórców polskiej literatury, jest także zaliczany do grona wybitnych myślicieli i prekursorów konserwatyzmu. W swoich dziełach wnikliwie zgłębiał przyczyny upadku Rzeczypospolitej, ale również przewidywał jej odrodzenie. W maju 1857 roku pisał: „Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie, / Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie”.

Mesjanizm tego wieszcza to jedno z najciekawszych zjawisk w polskiej kulturze. W swoich wizjonerskich utworach – zaliczanych do światowych arcydzieł literatury romantycznej – takich jak „Nie-Boska komedia”, „Irydion” czy „Przedświt”, utożsamiał się z losami zniewolonego przez zaborców narodu i odwoływał się do uniwersalnych chrześcijańskich wartości: wiary, nadziei i miłości, z nich czerpiąc przekonanie o zwycięstwie dobra nad złem.

Zygmunt Krasiński to także wybitny epistolograf, autor licznej korespondencji z przedstawicielami elit kulturalnych, społecznych, politycznych. Był również autorem kierowanych do ważnych postaci europejskiego świata polityki memoriałów, w których prezentował polską rację stanu.

Autor „Irydiona” to członek zasłużonej dla Polski rodziny, od wieków związanej z północnym Mazowszem. Choć urodził się i zmarł w Paryżu, ziemię ciechanowską i Mazowsze uważał za „kraj lat dziecinnych” i źródło inspiracji. Kochał tę część Polski i sugestywnie utrwalił ją w warstwie uczuciowo-wspomnieniowej swojej twórczości,
zwłaszcza młodzieńczej. Bywał w Złotym Potoku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pozostawiając tam po sobie trwałe pamiątki, które stały się kamieniem węgielnym do utworzenia muzeum im. Zygmunta Krasińskiego. Zmarł w Paryżu, został pochowany w zbudowanej przez ojca rodowej siedzibie Krasińskich w Opinogórze, gdzie od 1961 roku istnieje zasłużone dla kultury polskiej Muzeum Romantyzmu przypominające postać tego wielkiego wieszcza.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej – oddając hołd wielkiemu polskiemu poecie w roku jego 200. rocznicy urodzin – zwraca się z apelem do szkół oraz zainteresowanych instytucji i środowisk o organizowanie wydarzeń przypominających, stanowiącą kanon kultury polskiej, twórczość Zygmunta Krasińskiego i utrwalających jej znajomość.