Senator Bieńkowski wiceprzewodniczącym Parlamentarnej Grupy Polsko-Chińskiej

Reprezentujący okręg ciechanowski (powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski i żuromiński) senator Krzysztof Bieńkowski (Prawo i Sprawiedliwość) został wybrany wiceprzewodniczącym Parlamentarnej Grupy Polsko-Chińskiej, która ma promować współpracę i dialog między Polską, a Chinami.

– Współpraca między naszymi krajami ma ogromne znaczenie dla obu stron. Należy zacieśniać relacje polsko-chińskie na wielu obszarach i promować wymianę doświadczeń między naszymi krajami, dlatego tym bardziej się cieszę, z dzisiejszego wyboru posłów i senatorów – powiedział senator Bieńkowski. 

Parlamentarna Grupa Polsko-Chińska skupia parlamentarzystów z różnych ugrupowań politycznych z Sejmu i Senatu. Jej celem jest pogłębianie współpracy między Polską, a Chinami w takich obszarach jak handel, inwestycje, turystyka, kultura i edukacja.

red

Fot. Archiwum Krzysztofa Bieńkowskiego