Senator Jackowski o Zygmuncie Krasińskim

Projektowi uchwały Senatu RP w sprawie 200. rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego poświęcona była m.in. poniedziałkowa (13 lutego) konferencja senatora ziemi ciechanowskiej Jana Marii Jackowskiego.
Uchwała, której senator był inicjatorem i sprawozdawcą będzie najprawdopodobniej głosowana na posiedzeniu Senatu 17 lutego.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=yyWowGCjXQE&feature=player_detailpage’]


Senator Jackowski poinformował także, że jest optymistą jeśli idzie o umieszczenie tablicy upamiętniającej poetę na Wawelu. Opór konserwatorów jest, jego zdaniem do przezwyciężenia, a Zygmunt Krasiński w pełni zasłużył na tę tablicę.

a