Seniorze z gminy Grudusk. Nie siedź w domu, przyjdź do klubu!

Klub Senior + powstał w Grudusku. Wójt gminy Grudusk i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają do niego mieszkańców gminy – osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60. roku życia.

Swą siedzibę Klub ma w budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Grudusku, ul. Żeromskiego 1.

– Pomieszczenia Klubu Senior+ tworzą: sala spotkań i jadalnia, kuchnia, szatnia, łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn w tym niepełnosprawnych), sale rehabilitacyjne dostosowane do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej, wyposażona w sprzęt odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów oraz pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu – informuje Urząd Gminy w Grudusku.

Red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne