Seniorze, zapisz się na uniwersytet

Do końca października mieszkańcy powiatu ciechanowskiego, którzy ukończyli 50 lat mogą zapisywać się na Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Jak czytamy na stronie Starostwa Powiatowego: – “Głównym celem działania Uniwersytetu będzie umożliwienie mieszkańcom w dojrzałym wieku rozwoju osobistego w różnych dziedzinach wiedzy i życia. Inne cele powstania Uniwersytetu to upowszechnienie różnych form inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób w dojrzałym wieku, poszerzenie wiedzy i umiejętności Słuchaczy, angażowanie Słuchaczy do aktywności na rzecz otaczającego środowiska, podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród osób w wieku dojrzałym. Wyznaczone cele będziemy osiągać poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć m.in. z zakresu informatyki, języków obcych, zajęć taneczno-ruchowych, zajęć z zakresu historii regionalnej, a także oświaty prozdrowotnej, czy też szeroko rozumianej kultury oraz innych dziedzin zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy.

Deklaracje uczestnictwa w PUTW można otrzymać w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, ul. Warszawska 34 (Wypożyczalnia Główna I piętro) oraz w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, II piętro, pokój nr 202.

Fot. pixabay.com