Siedem firm chce zaprojektować obwodnicę Ciechanowa

Firma S.T.I. Polska złożyła najniższą (4 mln 157 tys. 400 zł) ofertę w przetargu na zaprojektowanie 16-kilometrowej obwodnicy Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60, która została ujęta w rządowym „Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma na ten cel w budżecie zapisane 4 mln 762 tys. 314 zł. Pozostałe sześć ofert to: 4 mln 264 tys. 656 zł – Multiconsult Polska,  4 mln 599 tys. 831 zł – Value Engineering, 4 mln 684 tys. 707 zł 30 gr – konsorcjum firm: TPF (lider) TPF Getinsa Euroestudios (partner), 4 mln 710 tys. 900 zł – konsorcjum firm: MPRB (lider), Mosty Kraków (partner), MP (partner), 5 mln 29 tys.  244 – Mosty Katowice, 5 mln 658 tys. zł – IVIA.

– Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: – zespół projektowy – 18 proc., – zespół środowiskowy – 10 proc., – zespół geologiczny – 6 proc., – liczba wizji lokalnych – 6 proc., – cena – 60 proc. – informuje GDDKiA. – Zakładamy, że umowa z projektantem, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w I kwartale 2021 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na 2024 r.

Jak informuje GDDKiA – zakłada się, że obwodnica powstanie w nowym śladzie krajowej „sześćdziesiątki” jako droga klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Będzie przebiegała na południe od Ciechanowa, a jej docelowy przebieg zostanie określony w decyzji środowiskowej.

– Podstawowym celem budowy obwodnicy Ciechanowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Ciechanowie – informuje GDDKiA.

Do tej pory GDKKiA podpisała umowę na projekt i budowę obwodnicy Lipska, a na budowę obwodnicy Pułtuska toczy się postępowanie przetargowe. Dla sześciu kolejnych obwodnic – Łącka, Ostrołęki, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego, Zwolenia – toczą się prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji wariantowego przebiegu tras.

Obwodnica Ciechanowa to jedna z dziewięciu obwodnic w województwie mazowieckim ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.