“Śladami Niezłomnych” – spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie na wykład Jacka Karczewskiego pt.: „Śladami Niezłomnych”, który odbędzie się 3 marca
w Krzywej Hali przy Placu Piłsudskiego 1 (Oddział Zbiorów Naukowych i Regionalnych). Początek – godz. 18.

Jacek Karczewski (ur. 1974) – historyk, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu w Białymstoku. Pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem prof. Adama Dobrońskiego, poświęcił zagadnieniu życia gospodarczego
i społeczno-politycznego w Ostrołęce w latach 1944-1956. Od około 20 lat zajmuje się problematyką działalności powojennego podziemia antykomunistycznego prowadząc badania terenowe, gromadząc materialne
i niematerialne świadectwa dotyczące najnowszej historii Polski.

W obszarze jego zainteresowań znajdują się ponadto: działalność NKWD w powiecie ostrołęckim, losy ostrołęczan i mieszkańców powiatu ostrołęckiego – uczestników Powstania Warszawskiego. Zaangażowany jest również w badanie losów żołnierzy i oficerów 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, z którego wywodziło się wielu późniejszych uczestników walk ze zniewoleniem komunistycznym.

W 2012 r. założył Stowarzyszenie Historii Ziemi Ostrołęckiej im. kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama”. Działa w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej jako wiceprezes ostrołęckiego okręgu ŚZŻAK. Od 2013 do 2019 roku związany był zawodowo z powstającym w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy Wyklętych – kolejno jako: pełnomocnik prezydenta Ostrołęki ds. Muzeum, następnie jako dyrektor.


Popularyzator historii, autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Autor książki „Śladami Niezłomnych” (2018). Za działalność na rzecz środowisk kombatanckich odznaczony medalem „Za zasługi dla ŚZŻAK”, za aktywność na polu upowszechniania historii odznaczony medalem „Pro Patria” oraz Złotym Krzyżem Zasługi.