Ślubowska i Obidzińska – kandydatkami na kierownicze funkcje w Starostwie

Znamy już nazwiska kandydatek na dwa kierownicze stanowiska w ciechanowskim Starostwie Powiatowym. Podało je dzisiaj (poniedziałek 21 marca) Starostwo w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do dalszego etapu rekrutacji na stanowisko kierownika wydziału rozwoju, promocji i funduszy strukturalnych przeszła ciechanowianka Krystyna Ewa Ślubowska, pracująca w ciechanowskim oddziale Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Agnieszka Jolanta Obidzińska, w przeszłości m.in. dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Ciechanowie i szefowa delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, ubiega się o funkcję kierownika wydziału edukacji, kultur, sportu i zdrowia.

msz