Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy będzie rozbudowany

W Ciechanowie podpisano umowę na realizację projektu pn. “Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno-Bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” przy ul. Sienkiewicza.

Umowa zakłada dofinansowanie wartej prawie 12 mln zł inwestycji kwotą prawie 10 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podpisali ją marszałek Mazowsza Adam Struzik oraz starosta ciechanowski Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski i skarbnik powiatu Elżbieta Kwiatkowska.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=Cv4FJBSK8EU’]

– Inwestycja, będąca największym przedsięwzięciem w historii powiatu i z największym udziałem środków unijnych,  zaplanowana jest na dwa lata, jej ukończenie planuje się w 2014 r. – informuje rzeczniczka starosty Barbara Tokarska-Wójciak.

W ramach projektu zrealizowane zostaną: budowa nowego skrzydła budynku – jakim jest internat SOSW, powierzchnia 836 m kw. wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (sprzęt i wyposażenie rehabilitacyjne, meble); modernizacja istniejącego obiektu dydaktycznego tj. starego budynku, w którym obecnie odbywają się zajęcia edukacyjno-wychowawcze; budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej tj. wielofunkcyjnego boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią (o pow. 1500 m kw.) wraz z bezpiecznym placem zabaw (pow. 500 m kw.); zagospodarowanie otoczenia wokół obiektów: droga dojazdowa, chodniki, parkingi z podjazdami, modernizacja ogrodzenia. Wszystko dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – dodaje rzeczniczka starosty.

a