Spór w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie

Publikujemy stanowisko Stowarzyszenia Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie i odpowiedź prezesa ciechanowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, które zarządza schroniskiem. W piątek ma dojść do spotkania z prezydentem Ciechanowa.

Stowarzyszenie Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie, wpis na FB z 1 lutego

Czas najwyższy zacząć pisać prawdę o tym co tak naprawdę dzieje się w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie i jak tam są traktowani wolontariusze, ludzi którzy swój wolny czas, pieniądze poświęcają nie patrząc na pogodę zawsze licznie stawiają się w weekendy żeby pomóc tym bezbronnym zwierzętom.
Sytuacja jaka dziś miała miejsce przelała czarę goryczy. Prosimy o przeczytanie tego postu do końca wtedy poznacie cała prawdę.
Jak zawsze co weekend przyjechaliśmy do schroniska. Zaczęliśmy od wypakowania puszek, które co tydzień kupujemy z własnych prywatnych pieniędzy. Może ktoś pomyśli dlaczego – powody są dwa po pierwsze bo psiaki wycofane i wykazujące jakąś agresję pracują na smaki o tym każdy wie kto tylko choć trochę interesuje się psami, drugi powód jest taki że psy w schronisku w Pawłowie są po prostu głodne. Nie jesteśmy w stanie kupić puszek dla wszystkich piesków ze schroniska po prostu nas na to nie stać. Wypakowaliśmy karmę w tym momencie podeszła do nas jedna z osób zatrudnionych w schronisku i powiedziała, że o godzinie 15 mamy opuścić teren schroniska. Umowa jaką mamy zawartą do tej pory nie ograniczała nam czasu, natomiast pierwsze ograniczenia pojawiły się po tym jak nasi wolontariusze ok. 3 tygodni temu włożyli do kilku bud słomę by psy miały ciepło. Zdecydowali się na to ponieważ psy trzęsły się z zimna, każdy człowiek posiadający choć trochę empatii nie przeszedł by obojętnie i zareagowałby w ten sam sposób. Zostaliśmy ukarani za to przez dyrektora PUKu skróceniem czasu do godz. 16.00. Nie minęło kilka dni dostajemy kolejnego maila od Pana dyrektora, że czas został nam po raz kolejny skrócony ponieważ karmimy psy, mamy opuszczać schronisko o godz. 15.00. Podczas spotkania w PUKU jakie miało miejsce w środę ustaliliśmy, że zostajemy w schronisku w okresie zimowym do 16 natomiast stopniowo czas ten ma nam się wydłużać. Niestety nie mieliśmy tego na piśmie uważaliśmy że umowa tak zwana dżentelmeńska wystarczy i dane słowo jest coś warte – JAK BARDZO SIĘ POMYLILIŚMY.
KARA ZA KARMIENIE PSÓW KARMĄ KTÓRĄ SAMI KUPUJEMY PO TO ŻEBY NIE BYŁY GŁODNE JAK RÓWNIEŻ PRACA NA SMAKI Z NIMI ORAZ WŁOŻENIE SŁOMY DO BUD ŻEBY BYŁO IM CIEPŁO TO POWODY DLA KTÓRYCH ZOSTALIŚMY DZIŚ WYRZUCENI ZE SCHRONISKA.
Niestety całej dzisiejszej sytuacji wyrzucenia nas przyglądały się dzieciaki z młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Gołotczyźnie, które wraz z opiekunami chcą do nas dołączyć . Jest to dla nich bardzo ważna sprawa, od dawna chcą przyjeżdżać, a że z przyczyn funkcjonowania ośrodka nie mogą przyjechać wcześniej niż przed godz. 15.00 dlatego też zjawili się dziś pełni energii .
Niestety również oni zostali dziś wyproszeni.
WSTYD !!!!!!!! OGROMNY WSTYD DLA WŁADZ SCHRONISKA I OSÓB NADZORUJĄCYCH.
Będziemy teraz pokazywać całą prawdę o schronisku o tym jak psy są tam traktowane o tym jak dużo robią tam wolontariusze o czym nikt nie wie, bo jest to tuszowane przez kierownika schroniska.

Ciechanów 3 lutego 2020 r.

OŚWIADCZENIE

W związku z komentarzem upublicznionym przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie 1 lutego 2020 r. na oficjalnym profilu Stowarzyszenia na portalu Facebook, mogącym wprowadzać czytelników w błąd oraz zawierającym liczne zarzuty kierowane pod adresem kierownictwa placówki oraz zarządzającego nią Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, informujemy, iż:

  1. W schronisku pracują osoby uprawnione do prowadzenia placówki, w tym lekarz weterynarii. Lekarz zatrudniony w schronisku jest doktorem nauk weterynaryjnych i pełni funkcję nieprzerwanie od 2013 r.
  2. Zasady opieki nad zwierzętami określa Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie. W szczególności wskazuje na: – zasady opieki lekarsko – weterynaryjnej, – obowiązki personelu schroniska, – zasady przyjmowania zwierząt i procedury ich przyjmowania, – zasady umieszczania i przebywania zwierząt w grupach, – sprawowanie nadzoru nad jakością karmy oraz ilości i pory karmienia zwierząt, – zasady czystości i pielęgnacji zwierząt oraz zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, – godziny i zasady przyjęć interesantów.
  3. Zasady współpracy schroniska z wolontariuszami określone są w umowach. W przypadku Stowarzyszenia Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie jest to umowa z dnia 24.04.2018 r, która w szczególności określa zasady bezpiecznej współpracy wolontariuszy ze schroniskiem, w tym: – określa godziny, kiedy wolontariusze mogą bezpiecznie przebywać w schronisku, – określa zasady opieki nad zwierzętami, uwzględniające przede wszystkim dobro zwierząt oraz bezpieczeństwo wolontariuszy.
  4. Zasady obowiązujące wolontariuszy określa także Regulamin Wolontariusza. – określa wiek osób mogących przebywać ze zwierzętami (tj. ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych, młodzież po ukończeniu 16 roku życia – po przyniesieniu pisemnej zgody od opiekunów prawnych), – określa godziny, kiedy wolontariusze mogą bezpiecznie przebywać w schronisku, – określa zasady opieki nad zwierzętami, uwzględniające przede wszystkim dobro zwierząt oraz bezpieczeństwo wolontariuszy.
  5. Placówka regularnie przechodzi kontrole organów nadzorczych. Ostatnia przeprowadzona przez Powiatową Inspekcję Weterynaryjną kontrola miała miejsce 29 stycznia 2020 r.
  6. Od 2016 r. regularnie przeprowadzane są także kontrole schroniska ze strony gmin. Aktualnie uprawnionych do przeprowadzania takich kontroli jest 15 gmin. Gmina Miejska Ciechanów na podstawie umowy przeprowadza takie kontrole raz w miesiącu. Nie stwierdzono na ich podstawie nieprawidłowości w schronisku. Wolontariusze są bardzo ważnym ogniwem wspierającym naczelną funkcję schroniska, to jest opiekę nad potrzebującymi zwierzętami. Ich obecność jest wysoce ceniona przez kierownictwo i pracowników placówki. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zadania wolontariuszy winny być wypełniane pod nadzorem pracowników placówki z uwagi na bezpieczeństwo zarówno zwierząt, jak i ludzi. Za bezpieczeństwo – zarówno ludzi odwiedzających je, jak i zwierząt przebywających w schronisku – odpowiadają pracownicy schroniska. Uzgodnione za obopólną zgodą w umowie godziny, w jakich wolontariusze mogą bezpiecznie przebywać na terenie schroniska, są zdeterminowane organizacją pracy placówki i mają na celu ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń takich jak np. pogryzienie wolontariusza przez zwierzę w godzinach, kiedy w placówce nie ma całego personelu odpowiedzialnego za organizację pracy. Godziny przebywania wolontariuszy uzgodnione obopólnie w umowie, wynikają także z organizacji dobowego rytmu zwierząt. W okresie letnim godziny odwiedzin wolontariuszy – za zgodą kierownictwa schroniska – są wydłużane. Każdorazowa bytność wolontariuszy jest ewidencjonowana przez pracowników placówki. W okresie letnim godziny przebywania wolontariuszy mogą być wydłużone. W okresie zimowym, min. z uwagi na szybko zapadający zmierzch – wskazane jest przebywanie wolontariuszy na terenie schroniskach w ramach godzin obowiązujących w umowie. Opieka nad zwierzętami, jaką prowadzi długoletni pracownik schroniska – lekarz weterynarii jest ciągła i trwa 7 dni w tygodniu. Lekarz ustala zarówno godziny karmienia zwierząt, jak i rodzaj odpowiedniej karmy dostosowanej do jednostkowych potrzeb danych psów. Wśród zwierząt przebywających w schronisku są zwierzęta chore, przebywające na kwarantannie lub mające specyficzne potrzeby. Wyłącznie lekarz weterynarii posiada uprawnienia o decydowaniu na temat sposobu żywienia zwierząt. Regulamin Wolontariusza schroniska określa, iż każdy wolontariusz ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Schroniska, a na terenie schroniska i poza nim obowiązuje bezwzględny zakaz dokarmiania psów, a chęć podawania drobnych smakołyków musi być uzgodniona z Koordynatorem. Zakaz samodzielnego dokarmiania zwierząt ma na celu wyłącznie dobrostan psów oraz utrzymywanie ich prawidłowej diety w okresie długoterminowym. Ponadto wynika z faktu, iż incydentalne dokarmianie zwierząt wpływa na podwyższenie agresji u wybranych psów i wzrost ich zachowań niebezpiecznych względem innych zwierząt. Psy w schronisku są żywione adekwatnie do zaleceń opiekującego się nimi weterynarza. Żywienie jest racjonalne, na co wskazują regularne kontrole organów nadzorczych. W 2019 r. schronisko przeznaczyło na karmę około 40 tys. zł więcej, niż w roku 2017. Wydawanie karmy jest regularnie ewidencjonowane przez pracowników i odbywa się pod nadzorem lekarza weterynarii. Całodobowa organizacja pracy placówki, mająca na celu stworzenie zwierzętom najlepszych możliwych standardów opieki i bytowania, wymaga, aby osoby, które chcą pomagać przy opiece nad zwierzętami incydentalnie lub przez kilka godzin w tygodniu, respektowały normy wskazane przez uprawnionego lekarza weterynarii. Incydentalne przebywanie na terenie schroniska powinno być uzgodnione z jego pracownikami, a organizacja wizyty – w szczególności wizyty dzieci – powinna cechować się najwyższą dbałością o ich bezpieczeństwo, jak również o bezpieczeństwo i spokój zwierząt. Pracownicy schroniska sprawują regularną kontrolę nad stanem boksów. Zasady procedur higienicznych ustala lekarz weterynarii, który reguluje je biorąc pod uwagę zachowanie zwierząt w trybie całej doby. Zwierzęta przebywają w zadaszonych boksach. Boksy zostały w 2017 r. ponadto zadaszone wiatą o powierzchni ponad 500 m2, teren posiada odwodnienie. Budy są ocieplane. Od listopada w budach wykładana jest słoma w zależności od zaleceń weterynarza, które uwzględniają temperaturę otoczenia oraz typ psa (rodzaj sierści). Słoma pochodzi od darczyńców, schronisko posiada adekwatny jej zapas, a wykładane jej ilości są regularnie ewidencjonowane przez pracowników. Psy, które trafiają do schroniska są bardzo często chore lub cechują się zachowaniami, które są zdeterminowane ich poprzednimi trudnymi doświadczeniami. Personel pracujący w schronisku posiada odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie, które ma służyć organizacji ich jakości życia. Wolontariusze, których pomoc jest niebywale ważna z uwagi na ilość zwierząt w schronisku oraz ich zaangażowanie i wkład w zapewnienie dobrostanu przebywającym na terenie schroniska psom, są wysoce cenieni. Ich obecność i zasady współpracy muszą być uzgadniane z pracownikami schroniska. Odpowiednia organizacja wizyt i zasad opieki ma na celu wyłącznie zapewnienie dobrostanu zwierząt oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, a także wolontariuszom.

Mirosław Szymańczyk Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych