Spotkanie z Teresą Kaczorowską – “Było ich 27”

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaprasza na spotkanie autorskie online z Teresą Kaczorowską – dziennikarką, pisarką, poetką, publicystką, dr nauk humanistycznych, redaktorką, animatorką kultury.

Spotkanie odbędzie się 3 marca, początek – godz. 17. Biblioteka zaprasza zainteresowanych przed komputery i smartfony i do zajrzenia na profil Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie na FB.

Jak informują organizatorzy – tematem spotkania będzie dokumentalna książka pióra Teresy Kaczorowskiej – „Było ich 27”, przybliżająca Obławę Augustowską poprzez losy wszystkich jej ofiar, w tym kobiet z trzech powiatów: augustowskiego, suwalskiego i sejneńskiego. Opowieści o dwudziestu siedmiu niezwykłych kobietach są opatrzone zdjęciami, dokumentami archiwalnymi, a także fotografiami współczesnymi. Oparte są na faktach, wspomnieniach i autentycznych przeżyciach konkretnych ludzi – sprawdzone także w źródłach historycznych, archiwaliach lokalnych, materiałach rodzinnych.

Obława Augustowska

“W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej przy pomocy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic, określanej mianem Obławy Augustowskiej. Ze strony sowieckiej w operacji uczestniczyły jednostki 50. armii
III Frontu Białoruskiego, Wojsk Wewnętrznych NKWD oraz funkcjonariusze kontrwywiadu wojskowego “Smiersz”. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i miejscowi konfidenci wspomagali działania Sowietów jako przewodnicy i tłumacze, asystowali także przy przesłuchaniach”.

Cyt. za: http://oblawaaugustowska.pl