Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy… Konkurs dla dzieci i młodzieży

Instytut Pamięci Narodowej organizuje konkurs adresowany do uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nagrodą w konkursie jest zagraniczny wyjazd edukacyjny do miejsc pamięci związanych ze Zbrodnią Katyńską.

Zadaniem uczestników jest stworzenie strony z albumu, poświęconej konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Zadanie to wymaga od uczestników opracowania koncepcji plastycznej pracy, ale również dużego zaangażowania w poszukiwanie informacji o wybranym przez siebie bohaterze. Osoby biorące udział w dotychczasowych dziesięciu edycjach, zbierając informacje zarówno sięgały do książek, jak i spotykały się z rodzinami ofiar. Dzięki temu uczestnikom udawało się zdobyć nieznane do tej pory pamiątki, zdjęcia i informacje. Taka forma poszerzania wiedzy była dotychczas szczególnie doceniana przez jury konkursowe.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić załączniki oraz formularz ZNAJDUJĄCY SIĘ w linku: FORMULARZ KONKURSU.ipn.gov.pl

Pracę oraz wydrukowane załączniki i formularz należy przesłać pocztą na adres: Biuro Edukacji Narodowej IPN, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa z dopiskiem „Sprzączki i guziki…” do 15 czerwca 2020 roku – liczy się data stempla pocztowego.

Fot. ipn.gov.pl/Jedna z prac z 2019 r.