Srebrny Krzyż Zasługi dla byłego radnego

Marek Jacek Kuminiarczyk, lekarz internista, były radny powiatu ciechanowskiego odznaczony przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Uroczystość wręczenia odznaczeń, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę odbyła się w miniony piątek, 10 lutego, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, pięć Srebrnych Krzyży Zasługi, pięć Brązowych Krzyży Zasługi, cztery Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz cztery medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie osobom zasłużonym przekazał Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym podziękować za Państwa działalność, trud, społeczną pracę. Zasłużyliście się Państwo w wielu dziedzinach: na rzecz niepodległości oraz przemian demokratycznych, na rzecz pamięci oraz tożsamości narodowej, na rzecz służby zdrowia, krwiodawstwa, zakładów pracy oraz na rzecz rodziny. Mimo że te dziedziny się różnią, wszystkie odzwierciedlają cztery najważniejsze wartości, bez których, jako obywatele, nie moglibyśmy funkcjonować. Te wartości to zdrowie, bezpieczeństwo, wolność oraz rodzina – powiedział wicewojewoda Sylwester Dąbrowski.

Marek Jacek Kuminiarczyk był radnym II kadencji w Radzie Powiatu Ciechanowskiego w latach 2002-2006.

Krzyż Zasługi, ustanowiony w 1923 r., nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

Red

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki/Od lewej: wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, Marek Jacek Kuminiarczyk