Starosta ciechanowski nauczycielom na ich Święto

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 nauczycieli i dyrektorów ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski otrzymało Nagrody Starosty Ciechanowskiego Joanny Potockiej-Rak.

Nagrody otrzymali: z I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego: Stanisław Szulc, Robert Widacki; z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema: Agnieszka Wichowska, Przemysław Grochowski; z Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza: Wioletta Ostrowska – Żerek, Joanna Maria Szerszeń; z Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica: Zbigniew Kocot; z Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego: wicedyrektor Małgorzata Sobecka, Dorota Potyrała; ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: wicedyrektor Dorota Ruszkowska, Bożena Mazińska oraz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wiesława Machul.

Wręczenie nagród miało miejsce w Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Oprawę  artystyczną uroczystości przygotowali z I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

Red

Fot. FB Joanny Potockiej-Rak