Starosta ciechanowski: To będzie dom wybudowany z myślą o Dzieciach i dla Dzieci

Marek Szyperski. Dlaczego ośrodek w Gołotczyźnie musi zostać zamknięty. Co stanie się z jego podopiecznymi? Co będzie z działką i budynkiem?

Starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak. Zmiana przepisów które wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r. zobowiązuje nas do organizacji tego rodzaju placówek w odpowiednim standardzie liczebnym tj. maksymalnie 14-tu podopiecznych. Zmiana przepisów ma na celu odejście od dużych placówek opiekuńczych na rzecz mniejszych o warunkach bardziej zbliżonych do rodzinnych, domowych.

Zastanawialiśmy się jaki wariant przekształcenia placówki wybrać. Na podjętą decyzję wpłynęło wiele czynników. Obecnie roczny koszt funkcjonowania instytucji to ok 1,3 mln zł. w całości finansowany ze środków powiatu. Dużą część kosztów stanowią koszty stałe związane z utrzymaniem dużego, energochłonnego budynku. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem, byłaby likwidacja placówki i przekazanie podopiecznych do innych ośrodków, ale nie tylko pieniądze w przypadku takich decyzji są ważne. Zależy nam na właściwej roli takiej instytucji, która ma być domem dla dzieci, które prawdziwego rodzinnego domu nie mają.

Dlatego postanowiliśmy wybudować nowy, energooszczędny budynek, który będzie łączył kilka funkcji. Będzie tani w eksploatacji, zaprojektowany tak, żeby każdy pokój był przytulny i miał swój odrębny węzeł sanitarny, nowoczesne części wspólne i otoczenie które pozwoli na prowadzenie mini gospodarstwa na potrzeby mieszkańców. Obecnie funkcjonująca placówka przejdzie konieczną restrukturyzację, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów.

Szacujemy, że proces inwestycyjny związany z budową Powiatowego Domu Dzieci potrwa najpóźniej do końca przyszłego roku z równoczesnym przeniesieniem podopiecznych do nowej siedziby. Wówczas zastanowimy się nad przeznaczeniem budynku i działki w Gołotczyźnie.

Co wpłynęło na lokalizację budowy Domu Dziecka, akurat na ciechanowskim Krubinie? Czy stanie na terenie obecnego Domu Pomocy Społecznej? Czy będzie samodzielną placówką, czy zostanie włączony w strukturę DPS?

O wyborze lokalizacji zdecydował fakt dysponowania odpowiednio uzbrojoną działką, na której mogą być usytuowane tego rodzaju budynki. Nie bez znaczenia było bliskie sąsiedztwo DPS, a tym samym chociażby zaplecza gastronomicznego. Budynek stanie na terenie tzw. dawnego gospodarstwa przy ul. Kruczej i będzie placówką samodzielną. Ta lokalizacja daje także możliwość rozszerzenia zadań związanych z budowaniem samodzielności w życiu dorosłym. Planujemy uruchomienie minigospodarstwa, w którym uprawiane owoce i warzywa z ogródka będą świetnym uzupełnieniem codziennej diety, a możliwość przebywania zwierząt domowych dodatkowym elementem terapeutycznym i budującym więzi.

Kiedy ta inwestycja może się rozpocząć? Jak długo potrwa budowa, jaki będzie jej koszt i skąd pochodziły będą fundusze? Tylko z budżetu powiatu, czy będziecie się starali także o środki zewnętrzne?

Budowę Powiatowego Domu Dzieci rozpoczynamy jeszcze w tym roku. Zakończenie inwestycji przewidujemy na IV kwartał 2021 r. Szacunkowy koszt realizacji zadania to ok 1,8 mln zł. w chwili rozpoczęcia w całości finansowany z budżetu powiatu. Równocześnie oczywiście będziemy się starać o pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację tej inwestycji. Powstanie nowy, przyjazny dom, w którym dzieci będą miały chociaż namiastkę prawdziwego domu rodzinnego – to będzie dom wybudowany z myślą o Dzieciach i dla Dzieci.

Dziękuję za rozmowę

O nowych, powiatowych instytucjach pisaliśmy wczoraj tutaj: https://www.ciechtivi.pl/powiat-zbuduje-dom-dziecka-w-ciechanowie/