Starosta o wsparciu dla gminy Sońsk

Dzisiaj (piątek, 22 marca) odbyła się VIII sesja Rady Gminy Sońsk. Wzięła w niej udział starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Zaproszona na sesję starosta powiatu ciechanowskiego Joanna Potocka – Rak w swoim wystąpieniu wspomniała o inwestycjach powiatu na terenie gminy. W tym roku zostanie wybudowany chodnik do ośrodka zdrowia w Soboklęszczu oraz chodnik do stacji PKP w Gołotczyźnie.

Pani starosta mówiła o planach budowy ciągu pieszo – rowerowego między Ciechanowem, a Gołotczyzną, który docelowo ma kończyć się w Gąsocinie. Starosta Joanna Potocka-Rak jest w stałym kontakcie z wójtem gminy Sońsk Jarosławem Muchowskim – trwają rozmowy o ożywieniu gospodarczym gminy Sońsk.

Piotr Jasiński

Fot. Piotr Jasiński