Starosta odpowiada pozarządowym

Starosta ciechanowski Sławomir Morawski odpowiada na niedawny apel ciechanowskich organizacji pozarządowych, które wezwały go do przekazania miastu budynku dawnego hotelu “Polonia”. – Odpowiadając na list informuję „mieszkańców organizacji”, że w swojej pracy kieruję się tylko i wyłącznie przepisami prawa – pisze starosta w przesłanej nam dzisiaj (wtorek 29 marca) odpowiedzi.

Odpowiedź Starosty Ciechanowskiego Sławomira Morawskiego na anonimowy upubliczniony przez nieznane osoby „list” w sprawie „przyszłości” budynku o dawnym hotelu Polonia

Pismo nazwane „listem”, z dołączoną drugą stroną zatytułowaną „Lista mieszkańców organizacji popierających List:”, pod którą widnieje 9 pieczątek różnych, w większości miejskich organizacji, na których znajdują się nieczytelne podpisy, nieznanych z imienia i nazwiska osób oraz dwa odręczne, niezbyt czytelne, nie podpisane komentarze, jest przesyłane przez nieznane osoby do różnych podmiotów i instytucji.

W liście osoby ukrywające się za firmowymi pieczątkami, które siebie nazwały „mieszkańcami organizacji” i jak twierdzą czują się w obowiązku zabrać głos w obronie „naszego” dobra, namawiają mnie do łamania prawa i nie wykonywania obowiązków ustawowych.

Odpowiadając na list informuję „mieszkańców organizacji”, że w swojej pracy kieruję się tylko i wyłącznie przepisami prawa. Zgodnie z prawem, nieruchomość zabudowana budynkiem byłego hotelu Polonia, stanowi własność Skarbu Państwa. Nie jest to dobro „nasze” ani „wasze”, tylko Skarbu Państwa.

Wyjaśniam jednocześnie „mieszkańcom organizacji”, że zagospodarowanie nieruchomości po Polonii, będzie odbywało się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i Kodeksem cywilnym. Żadne listy, presje, czy wymuszenia, nie będą miały wpływu na moje działania w tej sprawie i nie spowodują, że zaakceptuję bezprawne, podejmowane z złej wierze, działania Gminy Miejskiej Ciechanów.

Twierdzenie, że obiekt przy ul. Warszawskiej może być „miejscem kulturalnym” tylko wtedy, gdy będzie własnością samorządu miejskiego jest wyjątkowo obraźliwe nie tylko dla Skarbu Państwa, dla powiatu ciechanowskiego, ale dla wszystkich innych osób i podmiotów, w tym wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej.

Sławomir Morawski

Starosta Ciechanowski