Start roku szkolnego w szkołach rolniczych

Marek Rutkowski, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w podciechanowskiej Gołotczyźnie wziął udział w centralnej inauguracji roku szkolnego 2022/2023 szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, w powiecie pułtuskim.

Marek Rutkowski – trzeci z prawej w ostatnim rzędzie

W inauguracji wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi, wicepremier Henryk Kowalczyk, który jak sam przypomniał – przez 11 lat uczył w Golądkowie matematyki. – Rolnictwo, wykształcenie rolnicze wymaga szczególnej uwagi. Ten zawód to pasja, ale wymaga szerokiej wiedzy z różnych dziedzin – podkreślił wicepremier. Zwrócił uwagę na specyfikę szkół rolniczych, które muszą mieć odpowiednie warunki i zaplecze dające również konkretną wiedzę praktyczną. Dlatego, według wicepremiera, zapoczątkowany w 2006–2007 roku proces przechodzenia szkół rolniczych pod nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przebiega bardzo dobrze. – Współczesne rolnictwo wymaga nowoczesnej wiedzy z wielu dyscyplin i stąd ogromna odpowiedzialność szkół rolniczych w przygotowaniu do zawodu rolnika – stwierdził szef resortu rolnictwa.

Wicepremier Kowalczyk zauważył, że bieżący rok szkolny wprowadza dużo zmian, których celem jest podniesienie jakości nauczania oraz bezpieczeństwa w szkołach. Podkreślił, że jest wdzięczny nauczycielom za kształcenie i wychowanie młodego pokolenia Polaków, którzy swą przyszłość zawodową wiążą z rolnictwem i rynkami rolnymi. – Życzę, aby szkoły rolnicze stały się wzorcowym przykładem kształcenia zawodowego – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, zwracając się do nauczycieli i uczniów.

Szef resortu rolnictwa podkreślił także, że szkoła to miejsce, w którym kształtują się właściwe postawy szacunku dla kultury ludowej i do tradycji tak, aby te wartości były pielęgnowane i przekazywanie kolejnym pokoleniom. Zapewnił jednocześnie, że tym zakresie szkoły rolnicze mogą liczyć na wsparcie ze strony Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

W Polsce działa 61 szkół rolniczych, które prowadzone są przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fot. minrol.gov.pl