Staw w Lipie będzie jak nowy

Trwa rewitalizacja wiejskiego stawu w Lipie, gmina Regimin. Gmina przeznaczyła na ten cel ponad 50 tys. zł.

Podworski staw w Lipie wpisany jest do rejestru zabytków województwa mazowieckiego jako część zespołu dworskiego. Dlatego na inwestycję Urząd Gminy musiał uzyskać zgodę konserwatora zabytków. –

Zakres prac został przedstawiony Mazowieckiemu Konserwatorowi Zabytków i będzie polegał na czyszczeniu stawu z mułu, osadu, śmieci, wywiezieniu tego mułu i usunięciu krzewów oraz uprzątnięciu terenu i posianiu trawy – informuje wójt Mariola Kołakowska.

Prowadzone roboty mają nie ingerować w naturalny układ brzegów stawu, który po rewitalizacji zostanie zarybiony. Inwestycja ma zakończyć się w listopadzie. 

Red

Fot. FB Mariola Kołakowska