Strażacka Komenda będzie jak nowa

Do połowy czerwca potrwa renowacja gmachu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Budynek będzie miał nowy kolor elewacji, naprawione zostaną ubytki i spękania, wymienione uszkodzone parapety.

– Remont odbywa się dzięki zaangażowaniu posła Macieja Wąsika, sekretarza stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji. Prace mają zostać zakończone do połowy czerwca. Obejmują budynek administracyjny i część budynek, w którym mieści się Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza – informuje KP PSP w Ciechanowie.

Red

Fot. Marek Szyperski