Strażacka msza w Sońsku

W sobotę (7 marca) w kościele parafialnym w Sońsku została odprawiona msza święta w intencji strażaków z powiatu ciechanowskiego.

– Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. kan. Andrzej Zakrzewski-kapelan straży diecezji płockiej – informuje Wojciech Nikodymczyk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. – Ponadto mszę Świętą koncelebrowali: ks. prał. Jan Dzieniszewski – kapelan strażaków powiatu ciechanowskiego, ks. kan. Krzysztof Jaroszewski -miejscowy proboszcz oraz ks. Ryszard Berk z Łopacina i ks. Ireneusz Cielicki z Gąsocina. We mszy Świętej uczestniczyli także mł. bryg. Jarosław Nowosielski – komendant powiatowy PSP w Ciechanowie, mł. bryg. Andrzej Król – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ciechanowie, przedstawiciele OSP Opinogóra Górna, OSP Sarnowa Góra oraz OSP Bądkowo.

Fot. KP PSP Ciechanów