Strażackie święto w Wyszynach Kościelnych

W Wyszynach Kościelnych, gm. Stupsk, odbyło się uroczyste poświecenie wozu bojowego tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

W trakcie uroczystości mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Nowosielski i doradca komendanta głównego PSP Jacek Sokołowski przekazali strażakom ochotnikom z powiatu mławskiego promesy na dofinansowanie remontu strażnic i zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków.

Red

Fot. Marek Szyperski