Strażak na emeryturze. Pożegnanie w ciechanowskiej Komendzie Powiatowej PSP

Na emeryturę odszedł mł. bryg. Jarosław Głuszkowski – wieloletni funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. W trakcie uroczystej zbiórki komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie  mł. bryg. Tomasz Gajewski podziękował mu za zaangażowanie oraz służbę i poświęcenie w codziennej realizacji obowiązków służbowych.

Mł. bryg. Jarosław Głuszkowski swoją drogę zawodową rozpoczął w 1989 r. od podjęcia nauki w Szkole Chorążych w Poznaniu. Po ukończeniu nauki od 1 sierpnia 1991 r. rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Pułtusku na stanowisku dowódcy sekcji. Od 1993 r. związany z ciechanowską jednostką PSP. Od 1 sierpnia 2008 roku pełnił funkcję kierownika sekcji ds. kwatermistrzowsko – technicznych.

– Koordynując pracę sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych niezmiennie, z dużym zaangażowaniem przejawiał fachowość w zakresie pozyskiwania środków finansowych na zakup pojazdów i specjalistycznego sprzętu służącego tutejszej jednostce. Mł. bryg. Jarosław Głuszkowski służył pomocą merytoryczną dla zarządów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu ciechanowskiego w ramach działalności związanych z dotacjami. Pełniąc służbę w tutejszej jednostce niejednokrotnie podejmował się trudnych zadań często wykraczających poza ramowy zakres obowiązków, które miały niewątpliwy wpływ na polepszenie warunków pełnienia służby – relacjonuje oficer prasowy KP PSP w Ciechanowie mł. kpt. Damian Kołpaczyński.

Jarosław Głuszkowski podczas swej ponad 30-letniej służby w Państwowej Straży Pożarnej był wielokrotnie nagradzany: w 2015 r. brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. W latach 1995 -2007 otrzymał trzy medale za zasługi dla pożarnictwa. W 2012 roku otrzymał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

– W uroczystości uczestniczyli strażacy PSP, pracownicy cywilni oraz wójt gminy Ciechanów. Na zakończenie nie mogło zabraknąć licznych życzeń i podziękowań od kolegów i koleżanek oraz okolicznościowych prezentów. Naszemu Koledze emerytowi, życzymy dużo zdrowia, pomyślności i zrealizowania wszelkich planów – komentuje mł. kpt. Damian Kołpaczyński.

red

Fot. KPP Ciechanów