Strefa Płatnego Parkowania w Ciechanowie będzie większa

Jeśli na sesji Rady Miasta Ciechanów zaplanowanej na 30 września radni się zgodzą, a nic nie wskazuje na to, by tak nie uczynili – Strefa Płatnego Parkowania obejmie dwie nowe ulice.

Projekt uchwały, który na sesji głosować będą rajcy, mówi o ul. Sierakowskiego (od ul. Małgorzackiej do Wyrzykowskiego) i ul. Powstańców Wielkopolskich.

Fot. Materiały Biura Rady Miasta Ciechanów

Sierakowskiego od ul. Małgorzackiej do ul. Wyrzykowskiego

  1. Powstańców Wielkopolskich
    zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1a