Strzelali w Chotumiu

Na strzelnicy w Chotumiu odbyły się IV Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zorganizowane przez ciechanowski Klub Strzelecki Hubertus.

W zawodach wzięło udział ok. 50 strzelców z całej Polski. Ciechtivi.pl rozmawia z prezesem KS Hubertus Jerzym Przeorkiem.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=fe-VpE-Lz2o’]

* WYNIKI:

Kategoria Open:

1 miejsce –  Michał Szugajew 96/100

2 miejsce – Witold Ostrowski 95/100

3 miejsce –  Krzysztof Kamiński 95/100

Klienci Banku:

1 miejsce –  Tomasz Ozimek 93/100

2 miejsce – Tomasz Jendrzejewski 93/100

3 miejsce – Waldemar Jendrzejewski 91/100

Strzelanie z wiatrówki:

1 miejsce – Katarzyna Ptasiewicz 86/100

2 miejsce –  Dominika Przeorek 82/100

3 miejsce –  Konrad Klepczyński 79/100