Stypendia dla zdolnej młodzieży

Do 16 września można składać wnioski o stypendia dla zdolnej młodzieży z diecezji płockiej przyznawane przez Kapitułę Kolegiacką św. Michała w Płocku. To trzecia edycja programu.

– Powołana dekretem biskupa płockiego Piotra Libery z dnia 2 kwietnia 2015 roku Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, po raz trzeci ogłasza nabór wniosków na stypendia dla zdolnej młodzieży z terenu Diecezji Płockiej. Udzielana pomoc materialna jest wpisana w działalność statutową Kapituły, która w ten sposób pragnie realizować ewangeliczne wezwanie do niesienia pomocy potrzebującym – czytamy na stronie internetowej diecezji. – Stworzony przez kapitułę Fundusz Stypendialny wspiera młodzież, która z różnych powodów doświadcza trudności materialnych, a jednocześnie ma aspiracje, by kształcić się i zdobywać wysokie kompetencje w różnych obszarach wiedzy. Fundusz niesie też pomoc osoby, które wykazują się dużymi zdolnościami artystycznymi i twórczymi. Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe przez 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Są też wspierani duchowo i modlitewnie przez kanoników tworzących Kapitułę św. Michała. Łączna suma środków przeznaczonych na stypendia wynosi kilkanaście tysięcy złotych. Fundusz jest zasilany przede wszystkim przez Księży Kanoników oraz różne instytucje. Do tej pory pomoc uzyskało około 20 osób.

Kapituła św. Michała przyznaje też nagrodę „Świadek wiary”, która jest formą docenienia i promocji osób działających na rzecz innych w oparciu o chrześcijańskie wartości.

Więcej tutaj: http://diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/2019/092019/nagroda-swiadek-wiary-czekamy-na-zgloszenia

Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku

– jak czytamy na stronie diecezji:

została powołana do istienia w połowie XII wieku przy kościele kolegiackim św. Michała w Płocku, powstałym z fundacji Dobiechny, wdowy po Wojsławie, wychowawcy Bolesława Krzywoustego. 4 października 1732 roku, za zgodą Stolicy Apostolskiej i króla Augusta II, przeniesiona przez Biskupa Płockiego Andrzeja Stanisława Kostkę Załuskiego do kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Płocku. Rozwiązano ją w dniu 17 kwietnia 1819 roku, na mocy dekretu kasacyjnego delegata apostolskiego arcybiskupa warszawskiego Franciszka Malczewskiego. Kapituła ponownie została powołana do istnienia dekretem biskupa płockiego Piotra Libery w dniu 2 kwietnia 2015 roku. Prepozytem odnowionej Kapituły Kolegiackiej św. Michała jest ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Płocku.

Fot. diecezjaplocka.pl