Stypendia dla zdolnych uczniów z subregionu ciechanowskiego

46 uczniów szkół podstawowych i licealnych oraz 42 uczniów szkół zawodowych z subregionu ciechanowskiego otrzymało stypendia od samorządu województwa mazowieckiego. Do końca marca na ich konta trafią pieniądze w ramach mazowieckich programów stypendialnych. Z jednej strony stanowią one bodziec do rozwoju ich aktywności, z drugiej – zapewnią im możliwość realizowania i rozwijania swoich zainteresowań – informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego.

– Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inicjatywa w człowieka” skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących. W tym roku obejmie on wsparciem aż 476 uczniów z czego 46 z subregionu ciechanowskiego w wysokości ok. 5 314 zł dla każdego stypendysty Całkowita wartość projektu to ponad 2,7 mln zł – informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach 6 edycji projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” stypendium w wysokości ok. 5 000 zł otrzyma 519 uczniów szkół zawodowych z Mazowsza z czego 42 z subregionu ciechanowskiego.

red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne