Sukces Noworocznej Gali

250 artystów wystąpiło podczas sobotniego, bardzo udanego 24. Koncertu Noworocznego Gala 2014. Kwestujący w przerwie dziennikarze ciechanowskich mediów (po raz pierwszy w tej akcji wzięło udział Radio 7) zebrali  5138 zł 23 grosze i 1 euro – o ponad 103 zł więcej niż w ubiegłym roku. Pieniądze zostaną przeznaczone na Fundusz “Sztuka Młodych” – stypendia dla młodych artystów.

Gali już tradycyjnie patronował starosta ciechanowski Sławomir Morawski. Na zdjęciu ze swą rzeczniczką Barbarą Tokarską – Wójciak.

IMG_8179fot. Kazimierz Kosmala

Na Galę przybyło wielu znamienitych gości. Nazwisk nie wymieniamy, by kogoś niechcący nie pominąć, ale sala była wypełniona po brzegi.

IMG_7916fot. Kazimierz Kosmala

Starosta Morawski i dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki Teresa Kaczorowska (pierwsza z lewej) Morawski uhonorowali młodych, wyróżniających się artystów z powiatu ciechanowskiego. Pamiątkowe statuetki otrzymali: Ala Szemplińska ze “Studia Piosenki”, Jakub Ochnio  (na zdjęciu)  – uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu, Łukasz Juszkiewicz – finalista Must be the Music oraz Anna Nałęcz – akordeonistka z Państwowej Szkoły Muzycznej w Ciechanowie.

IMG_7963 fot. Kazimierz Kosmala

W pierwszej części Gali królował Julian Tuwim w przygotowanym przez Edytę Bojkowską – Kolak “Tuwimowie”.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=b8EbTpnnF9M’]

W przerwie koncertu był raut, dziennikarska kwesta i wernisaż wystawy malarstwa “Młyn i krzyż” Andrzeja Walaska.

IMG_8204Od lewej: Krzysztof Sowiński, prezes Stowarzyszenia Pracy Twórczej, Andrzej Walasek i dyr. Teresa Kaczorowska.

fot. Kazimierz Kosmala

IMG_8249Jedna z prac Andrzeja Walaska

fot. Kazimierz Kosmala

Kwestuje Monika Szyperska (Radio 7, ciechtivi.pl). Z prawej ofiarodawczyni Nina Rykowska, dyr. COEK “Studio”.

IMG_8191fot. Kazimierz Kosmala

Po przerwie wśród ofiarodawców rozlosowano upominki ofiarowane przez członków Ciechanowskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Stowarzyszenia Pracy Twórczej. Jednym ze szczęśliwców okazał się Piotr Banasiak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej.

IMG_8266fot. Kazimierz Kosmala

24.  zwieńczyło “Betlejem Polskie” na podstawie sztuki Lucjana Rydla przygotowane przez Ritę Tarczyńską (kierownika artystycznego LZA “Ciechanów”), Andrzeja Liszewskiego (kierownika artystycznego Teatru “Rozmyty Kontrast”) przy pomocy reżyserskiej Małgorzaty Kaczorek. Muzycznie spektakl opracował Jerzy Szpojankowski (kierownik muzyczny LZA “Ciechanów”).

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=Sxolu85iXcc’]

* Dziękujemy Jerzemu Ratowskiemu za udostępnienie nagrań filmowych.

a