Świątecznie dla strażaków z powiatu ciechanowskiego

Trzech strażaków z odznaczeniami, komendant wojewódzki z dyplomem, trzy jednostki OSP z samochodami – w Warszawie, w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, tuż przed Świętami, odbyła się uroczysta zbiórka.

Minister spraw wewnętrznych i administracji za szczególne zaangażowanie oraz udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wyróżnił trzech strażaków z terenu powiatu ciechanowskiego.

Od lewej: Adam Budek, Tomasz Gajewski, Andrzej Chmielewski

– Srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” został odznaczony dh Andrzej Chmielewski – OSP Długołęka. Brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” zostali odznaczeni: mł. bryg. Tomasz Gajewski – Komendant Powiatowy PSP w Ciechanowie i dh Adam Piotr Budek – OSP Gołymin – informuje oficer prasowy KP PSP w Ciechanowie mł. kpt. Damian Kołpaczyński. – Podczas uroczystości komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Nowosielski, za wzorową postawę i wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej, otrzymał z rąk nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka „Dyplom Komendanta Głównego PSP”.

Przekazano także kluczyki do samochodów ratowniczych dla jednosteki OSP z powiatu ciechanowskiego: Ochotnicza Straż Pożarna Ościsłowo – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, Ochotnicza Straż Pożarna Gołymin – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, Ochotnicza Straż Pożarna Bądkowo – lekki samochód kwatermistrzowski.

W spotkaniu udział wzięli: Maciej Wąsik – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Radosław Fogiel – poseł na Sejm RP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP, st. bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP, Strażacy PSP i druhowie ochotniczych straży pożarnych woj. mazowieckiego.

Red

Fot. KW PSP Warszawa