Święto ciechanowskich policjantów

Złożeniem kwiatów przed Krzyżem Katyńskim rozpoczęły się ciechanowskie obchody Święta Policji. Potem była msza św. w Klasztorku i okolicznościowa akademia w Starostwie Powiatowym.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=S9sS1fEq-y8′]

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=ymyGUKvrGV8′]

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=ouwzffgiRF8′]

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY POLICJANT otrzymali:

nadkomisarz Daniel Ostrowski, aspirant sztabowy Jerzy Welenc, aspirant Dariusz Szymczak

NAGRODY RZECZOWE OD STAROSTY otrzymali:Dariusz Godlewski,  Marek Maciejak, Jerzy Welenc, Grażyna Malinowska, Marcin Zieliński

NAGRODY RZECZOWE OD PREZYDENTA CIECHANOWA otrzymali: Artur Owczarek, Paweł Bugajewski, Piotr Kierzkowski, Tadeusz Piatkowski, Barbara Sosnowska, Roman Szczyciński
NAGRODA OK KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI – za wzorowe i sumienne oraz prawidłowe wykonywanie zadań Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji wyróżnił nagrodą pieniężną w kwocie 800 złotych Stanisława Spysińskiego.

AWANSE NA WYŻSZE STOPNIE OTRZYMALI-jeden awansował na aspiranta sztabowego policji -siedmiu na starszego apiranta policji -jedenastu na aspiranta policji -trzech na młodszego apiranta policji -sześciu na sierżanta sztabowego policji -dwóch na starszego sierżanta policji -jeden na sierżanta policji -czternastu na starszego posterunkowego policji