Święto Ratownictwa Medycznego

13 października to Dzień Ratownictwa Medycznego. Ustanowiono je w 2006 r. na mocy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

-W Dniu Ratownictwa Medycznego składam Wszystkim Pracownikom Systemu Ratownictwa Medycznego  podziękowania za trudną i odpowiedzialną pracę. Za to, że codziennie ratujecie najcenniejszy dar – ludzkie życie i zdrowie. Praca, którą wykonujecie jest wyjątkowa i pełna poświęceń. Wasza troska o życie drugiego człowieka – szczególnie teraz, w czasie epidemii koronawirusa – zasługuje na szacunek i najwyższe uznanie – napisał dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Andrzej Kamasa. – Życzę Wszystkim Pracownikom Ciechanowskiego Zakładu Pomocy Doraźnej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  dużo zdrowia, szczęścia, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywania niezwykle ważnego i wymagającego zawodu.

Życzenia ratownikom złożył też wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

– Szanowni Państwo, proszę przyjąć serdeczne gratulacje i słowa najszczerszych podziękowań z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego. Pragnę wyrazić najwyższe uznanie dla Państwa pracy. Przyjęte na siebie przez Państwa zadanie ratowania ludzkiego zdrowia i życia w stanach nagłego zagrożenia to jedno z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych zobowiązań. Wymaga nie tylko doskonałego przygotowania merytorycznego i wysokich kwalifikacji etycznych, ale także umiejętności radzenia sobie ze skrajnym stresem, wynikającym ze świadomości często ciężkiego stanu pacjentów i osobistego narażenia na niebezpieczeństwo. Od kilku miesięcy lekarze, pielęgniarki i dyspozytorzy medyczni ponoszą dodatkowy wysiłek, związany z panującym w kraju stanem epidemii. Swoje obowiązki wykonują Państwo jak zwykle sprawnie i niezawodnie, pozostając – mimo szczególnej, obfitującej w uciążliwości sytuacji – jednym z najważniejszych ogniw systemu służby zdrowia. Nie sposób znaleźć słów szacunku i wdzięczności adekwatnych do skali Państwa poświęcenia, osobistych wyrzeczeń oraz fizycznego i psychicznego wysiłku – napisał wojewoda. – W imieniu własnym i mieszkańców regionu życzę Państwu dobrego zdrowia i wiele satysfakcji z pełnienia tej wyjątkowej służby. Przesyłam też życzenia pomyślności i ziszczenia wszelkich zamierzeń w życiu osobistym.

Red.

Fot. SSzW w Ciechanowie