Sytuacja na mazowieckim rynku pracy w lipcu

Na koniec lipca 2020 roku na Mazowszu były zarejestrowane 145 093 osoby bezrobotne, czyli o 2 041 osób więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 19 492 osoby więcej niż w lipcu 2019 roku. Stopa bezrobocia wynosi 5,1 proc. i jest o 0,4 proc. wyższa niż w kwietniu br., od kiedy z powodu pandemii poziom bezrobocia systematycznie wzrasta.    

Największa liczba bezrobotnych wystąpiła w miastach: Warszawa – 23 516 osób; Radom – 11 693 osoby i Płock – 4 480 osób oraz w powiatach: radomskim – 10 045 osób, wołomińskim – 6 497 osób i płockim – 4 203 osoby. Najmniejszą liczbę bezrobotnych odnotowano w powiatach: łosickim – 739 osób, białobrzeskim – 1 234 osoby oraz grodziskim – 1 323 osoby.

– Na Mazowszu obserwujemy powolny wzrost bezrobocia, ale są również pozytywne symptomy: wzrasta liczba ofert pracy oferowanych przez pracodawców i zmniejsza się skala zwolnień grupowych. Te dwa wskaźniki pokazują, że kryzys spowodowany pandemią COVID-19 nie jest aż tak dotkliwy dla polskiej gospodarki. Wydaje się, iż sytuacja na rynku pracy w najbliższych miesiącach nie ulegnie gwałtownemu załamaniu – wyjaśnia Artur Pozorek, wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Wciąż więcej bezrobotnych przybywa niż ubywa


Od kwietnia systematycznie wzrasta liczba osób bez pracy. W ciągu trzech miesięcy przybyło 11 700 osób bezrobotnych.

W lipcu br. napływ osób bezrobotnych był większy od odpływu. Do rejestru mazowieckich urzędów pracy włączono 13 834 osoby (z czego 7 928 pracowników zostało zwolnionych z przyczyn zakładu pracy), wyrejestrowano natomiast 11 793 osoby. W kwietniu br. włączono 10 660 osób bezrobotnych (w tym 6 772 osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy), a wyrejestrowano 5 028 osób.

Przybywa wolnych miejsc pracy

Według danych statystycznych od maja sukcesywnie rośnie liczba miejsc pracy. W lipcu 2020 roku pracodawcy zgłosili do mazowieckich urzędów pracy 12 513 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

W poprzednich miesiącach były to kolejno: kwiecień – 7 983 miejsca pracy (spadek w stosunku do marca o 4294 miejsca pracy); maj – 11 057 miejsc; czerwiec – 12 516 miejsc.

Rok wcześniej, w lipcu 2019 roku, pracodawcy zgłosili do mazowieckich urzędów pracy 13 573 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, czyli o ponad tysiąc miejsc więcej niż w tym samym miesiącu br.

Szczegółowe informacje o sytuacji na mazowieckim rynku pracy w podziale na podregiony: https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/informacje-miesieczne

Wiesława Lipińska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne