Szkolenie kadetów pod okiem saperów

Szkolenie strzeleckie, obsługa broni, zajęcia inżynieryjno-saperskie oraz przeprawa przez rzekę – żołnierze kompanii saperów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszkolili kadetów klasy mundurowej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu.

W ubiegłym tygodniu kompania saperów 5 Mazowieckiej Brygady OT odbyła comiesięczne szkolenie rotacyjne. Tym razem podczas ćwiczeń Terytorialsom towarzyszyli uczniowie klas Oddziału Przygotowania Wojskowego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu.

Żołnierskie szlify rozpoczęły się od zajęć teoretycznych w ciechanowskich koszarach. Doświadczeni instruktorzy uczyli kadetów podstaw balistyki, zasady BLOS oraz przeznaczenia, charakterystyki i ogólnej budowy karabinka MSBS GROT (Modułowy System Broni Strzeleckiej GROT) – który jest nieodłącznym elementem uzbrojenia każdego żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Uczniowie mieli okazję przećwiczyć umiejętności poruszania się z bronią na polu walki i przyjmowania prawidłowych postaw strzeleckich.

Podczas szkolenia poświęcono czas na ważne zagadanie, jakim jest medycyna pola walki. Kadeci poznali zarówno wyposażenie medyków 5 MBOT, jak i przećwiczyli udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Kolejnym etapem rotacji saperów z uczniami klas mundurowych, było szkolenie inżynieryjno-saperskie, podczas którego kadetom zostały przedstawione przepisy bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracach minerskich. Dodatkowo omówiono metody i techniki stawiania pojedynczej miny przeciwpancernej, prezentując jej zastosowanie i skuteczność w działaniach bojowych.

Kulminacyjnym punktem było przeprowadzenie przez grupę ewakuacyjno-ratowniczą przeprawy wodnej na rzece Narew w Pułtusku. Po wcześniejszej obsłudze łodzi oraz dokładnym rozpoznaniu terenu, żołnierze skutecznie przeprowadzili operację na łodziach, ćwicząc współpracę i umiejętności ratunkowe w realistycznych warunkach.

Zespół prasowy 5 MBOT, kpr. Renata Jaskulska

Fot. 5 MBOT