Szpital w Ciechanowie – przyjazny Terytorialsom

Podsumowano pierwszy etap konkursu „Pracodawca przyjazny WOT”. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie znalazł się wśród zwycięzców pierwszego etapu.

Trwa druga edycja projektu skierowanego do pracodawców przyjaznych Wojskom Obrony Terytorialnej. – Zrozumienie przez pracodawców misji i zadań Wojsk Obrony Terytorialnej warunkuje rozwój formacji, stwarza także warunki do niezakłóconego pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez osoby aktywne zawodowo – mówi rzeczniczka 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej Aneta Szczepaniak.

Konkurs skierowany jest do pracodawców zatrudniających żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową i ma na celu wyłonienie oraz wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym.

– Zakończył się pierwszy etap projektu, w którym wyłoniono pracodawców na szczeblu wojewódzkim w ramach czterech kategorii konkursowych. Z rejonu odpowiedzialności 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, do dalszego etapu przeszła Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej w Warszawie. (p. Anna Kukla), Poczta Polska S.A. (p. Tomasz Zdzikot) oraz Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (p. Andrzej Kamasa) – informuje Aneta Szczepaniak.

Konkurs prowadzony jest w 15 województwach. Spośród laureatów szczebla wojewódzkiego wyłonionych zostanie 4 zwycięzców konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” na szczeblu centralnym, prowadzonym w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy 30 tys. spośród których blisko 60 proc. deklaruje stałe zatrudnienie. Żołnierze OT łączą pełnienie służby wojskowej z życiem rodzinnym i zawodowym. Uzyskanie równowagi jest możliwe wtedy, gdy pracodawca wspiera swojego pracownika i rozumie znaczenie jego służby. Wsparcie ze strony pracodawców jest nieocenionym bodźcem, który niejednokrotnie odgrywa kluczową rolę podczas podejmowania decyzji o przystąpieniu do WOT – informuje rzeczniczka 5. MBOT.

red