Szukasz pracy? Popraw umiejętności

Bezpłatne zajęcia warsztatowe dla osób bezrobotnych „Umiejętności interpersonalne w poszukiwaniu pracy” organizuje Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ciechanowskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zaproszenie skierowane jest do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które chcą nabyć wiedzę i doskonalić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się słowem pisanym i mówionym oraz komunikacji niewerbalnej, tzw. mowy ciała. Umiejętności te są bardzo przydatne przy zaprezentowaniu się potencjalnemu pracodawcy.

Zajęcia odbędą się 31 marca w siedzibie filii WUP w Ciechanowie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Wodna 1, w godz.10. – 15. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (23) 673-07-36; 673-07-38/39 lub osobiście w pokojach 02 i 03 do 24 marca.

opr. a