Tarcza antykryzysowa. Miliardy złotych na ochronę miejsc pracy

Ponad 1 mld 780 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń 392 tys. pracowników zatrudnionych w 6 tys. 566 firmach na Mazowszu przyznał do końca lipca Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

W ciągu czterech miesięcy od wejścia w życie Tarczy antykryzysowej (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) mazowieccy przedsiębiorcy złożyli do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 16 007 wniosków o wartości około4 mld 325 mln zł na dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) wynagrodzeń blisko 941 tys. pracowników.

Tarcza 4.0

Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Tarcza 4.0), od 24 czerwca Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przyjmuje wnioski od pracodawców, którzy odnotowali spadek obrotów, ale nie wprowadzili ani przestoju ekonomicznego, ani obniżonego wymiaru czasu pracy.

Znowelizowane przepisy zniosły wiele ograniczeń i uprościły tryb ubiegania się o środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę miejsc pracy. Rozszerzono listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o świadczenia ze środków z FGŚP o jednostki organizacyjne kościoła, związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne.

O wsparcie mogą wystapić również samorządowe instytucje kultury, gdy z powodu spadku obrotów wystąpił przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy. W tym przypadku ze środków FGŚP jest wypłacane 40 proc. dofinansowania, a 60 proc. ze środków organizatora.

Najistotniejszą zmianą wprowadzoną przez ustawodawcę jest możliwość aplikowania o wsparcie finansowe bez konieczności zawierania porozumienia z organizacją związkową/przedstawicielem załogi. Ponadto przedsiębiorca nie ma obowiązku dołączenia do wniosku wykazu pracowników, a jedynie informację o wnioskowanej kwocie i liczbie pracowników. Dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników wynosi 2452,27 zł przez trzy miesiące. Wnioski do FGŚP mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną.

− Zainteresowanie pracodawców, którzy zostali objęci wsparciem w ramach Tarcza 4.0, jest ogromne. Do naszego urzędu wpłynęły już 2 304 wnioski o wartości około 1 mld 631 mln zł, co pozwoli na dofinansowanie wynagrodzeń ponad 299 tys. pracowników. Wśród wnioskodawców są między innymi duże firmy państwowe, np. Poczta Polska i PKO Cargo, spółki samorządowe i instytucje kultury, duże supermarkety, szpitale, instytuty badawcze, związki wyznaniowe – powiedział Tomasz Sieradz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Lista 10 firm i instytucji, które ubiegają się o najwyższe dofinansowanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dane do 31 lipca 2020 r.):

Poczta Polska – 419 mln 261 tys.; PKP Cargo S.A. – 102 mln 420 tys.; Auchan Polska sp z o.o. – 92 mln 247 tys.; Castorama sp. z o.o. – 70 mln 938 tys.; Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. – 31 mln 272 tys.; BHS Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. – 23 mln 899 tys.; Diversa sp. z o.o. – 3 mln 291 tys.; PKP Inter City S.A. – 19 mln 531 tys.; Koleje Mazowieckie sp. z o.o. – 16 mln 104 tys.

Wiesława Lipińska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie