Tarcza Antykryzysowa. Ponad 5 mln zł trafiło już do firm z powiatu ciechanowskiego

20 mln zł otrzymał powiat ciechanowski na wspieranie miejscowych przedsiębiorców w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Wniosków jest bardzo dużo więc Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie wprowadził system pracy na zmiany – od 8.00 do 19.00.

Jak informuje nas dzisiaj (wtorek, 5 maja) dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie Robert Morawski – do 28 kwietnia w ramach naboru wniosków dla organizacji pozarządowych lub podmiotów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID – 19 złożono 3 wnioski.

Jeśli chodzi o nabór wnioskówdla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracownikówodofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID – 19 – złożono – 154 wnioski. Do 4 maja rozpatrzono 77 wnioski i przyznano wsparcie w ramach tego działania w wysokości – 362 tys. 120 zł – informuje dyr. Morawski.

83 wnioski złożono w ramach nabór dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych. Rozpatrzono 55 wniosków i przyznano wsparcie w wysokości – 1 mln.176 tys. 924 zł,33 gr.

Najwięcej, bo aż 2.685 wniosków, w tym elektronicznie 1.009 i i papierowo 1.676 złożono w naborze o udzielenie mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020r.  jednorazowej pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpatrzono 591 wniosków w tym 563 wnioski pozytywnie. Na wnioski nierozpatrzone pozytywnie składają się wnioski złożone podwójnie (tj. np. w formie papierowej i elektronicznie, mające braki formalne itp.)

Pożyczki udzielono 563 podmiotom na łączną kwotę 2 mln zł 815 tys. zł

– Pozostałe wnioski złożone w ramach tych działań są w trakcie obróbki przez pracowników PUP – informuje dyrektor Robert Morawski. – Dużo wpływających wniosków do PUP ma różnego rodzaju braki w związku z tym pracownicy aby nie odrzucać wniosków z uwagi na braki formalne kontaktują się z wnioskodawcami w celu uzupełnienia lub poprawienia złożonego wniosku.

Fot. Pixabay.com