Terytorialsi 5 MBOT uczcili 25-lecie Polski w NATO

Dzisiaj wtorek (12 marca.) przypada jubileusz 25-lecia wstąpienia Polski w struktury NATO. To jedno z najważniejszych wydarzeń dla Sił Zbrojnych RP, które otworzyło nowy rozdział w historii polskiego bezpieczeństwa.

Z tej okazji w koszarach 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej odbył się uroczysty apel z udziałem żołnierzy oraz pracowników. Zastępca Dowódcy Brygady, ppłk Grzegorz Podolszański w swoim przemówieniu przypomniał istotę tego wydarzenia, które jest jednym z głównych filarów polskiej polityki bezpieczeństwa jak i Europy. Odczytał również list Ministra Obrony Narodowej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza adresowany do uczestników uroczystych obchodów jubileuszu.

Przystąpienie w roku 1999 do Sojuszu było przede wszystkim gwarantem bezpieczeństwa dla naszego państwa. Polska stała się równoprawnym partnerem do rozmów na arenie międzynarodowej, a dzięki temu zyskała realną możliwość kształtowania międzynarodowej polityki bezpieczeństwa.

Istotnym elementem okazała się konieczność dostosowania Sił Zbrojnych RP do standardów NATO: reform struktur organizacyjnych, modernizacji technicznej jak i infrastrukturalnej zasobów Sił Zbrojnych. W szybkim tempie rozpoczęły się prace nad ulepszaniem i rozbudową m.in. lotnisk, składów paliwowych i baz morskich, budowa stanowiska dowodzenia systemem obrony powietrznej, budowa systemu rozpoznania radiolokacyjnego dalekiego zasięgu, przygotowanie systemu łączności dla Marynarki Wojennej. W ramach programu NATO Security Investment Programme (NSIP) Polska miała możliwość zrealizowania inwestycji, których łączna wartość wyniosła 7,8 mld zł. 

 Ostatnie 25 lat dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP, to czas wytężonej służby, dynamicznego rozwoju i budowania silnej pozycji w NATO. Wojska Obrony Terytorialnej wykorzystały potencjał jaki leży w możliwości szkolenia żołnierzy z wojskami sojuszniczymi w ramach międzynarodowych ćwiczeń. Stały się one platformą do wymiany doświadczeń między krajami członkowskimi, pozwoliły również Terytorialsom na zdobycie bezcennego doświadczenia oraz możliwości wypracowania własnego modelu działania na podstawie istniejących w innych krajach rozwiązań.

Żołnierze WOT od 2018 r. regularnie uczestniczą w ćwiczeniach sojuszniczych. Pierwszymi ćwiczeniami, gdzie oficerowie WOT brali udział jako obserwatorzy były ćwiczenia SILL/HEDGEHOG- ESTONIA oraz FLAMING SWORD-LITWA. Następnie w 2019 r. wzięli udział w ćwiczeniach wojsk sojuszniczych pk. RIDGE RUNNER w USA, a także ćwiczeniu pk. TTX RESISTANCE 2019-NIEMCY. W kolejnych latach doskonalili swoje umiejętności w takich ćwiczeniach jak BULL RUN, DZIK-20, GRIFFIN LIGHTNING 2021, STEADFAST JUPITER 2021, STEADFAST LEDA 2021 czy VICTORY EAGLE1.

W tym roku blisko 1050 żołnierzy WOT z siedmiu brygad – w tym z 5 Mazowieckiej BOT, bierze udział w najważniejszych z punktu widzenia Polski ćwiczeniach państw NATO pk. DRAGON-24 prowadzonych w ramach STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24), gdzie Polska pełni rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną ilość żołnierzy i sprzętu sojuszników.

kpr. Elżbieta OBRĘBSKA, Rzecznik Prasowy 5 MBOT

Fot. 5 MBOT