Terytorialsi dostarczyli ponad 2 tysiące litrów płynów do dezynfekcji

Terytorialsi z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach operacji Odporna Wiosna, dostarczyli ponad 2 tysiące litrów płynów do dezynfekcji, które docelowo trafiły do organizatorów wypoczynku dla dzieci.

Dziś w walkę z wirusem zaangażowanych jest blisko 5,5 tysiąca żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym ponad 200 z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza.

Oprócz wsparcia służby zdrowia, Policji, Sanepidów czy dostarczania żywności na wnioski ośrodków pomocowych, mazowieccy terytorialsi transportują środki ochrony indywidualnej. W minionym tygodniu na wniosek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej w Nowych Grobicach przetransportowali ponad 4 tysiące butelek z płynem do dezynfekcji, co łącznie stanowi ponad 2 tysiące litrów. Żołnierze dostarczyli towar do ośmiu Komend Powiatowych Straży Pożarnej na terenie północnego Mazowsza skąd płyn trafił do organizatorów półkolonii dla dzieci, które 4 stycznia rozpoczęły ferie zimowe.

Żołnierze 51. batalionu, 168 butelek z płynem dostarczyli do ciechanowskich strażaków. Taka sama ilość płynu trafiła do Komend Powiatowych Straży Pożarnej w Wyszkowie oraz Ostrołęce, a dostarczyli ją terytorialsi z Komorowa. Ponad 1000 butelek pojechało na półkolonie organizowane na terenie powiatu sokołowskiego, siedleckiego oraz mińskiego, które dowieźli żołnierze 53 blp, natomiast ponad 1600 litrów płynu, terytorialsi z 54 blp dostarczyli do Komendy Straży w Legionowie oraz Wołominie.

5. MBOT realizuje zadania przeciwkryzysowe w ramach operacji Trwała Odporność, która polega głównie na gaszeniu ognisk koronawirusa. Jej cel skupia się na pięciu rodzajach działań: zapobieganie, identyfikowanie, izolowanie, wspieranie oraz przywracanie.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5.MBOT