Terytorialsi i “Odporna Wiosna”

Od kilku dni Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „ODPORNA WIOSNA” (RESILIENT SPRING). W walkę z koronawirusem zaangażowanych jest dziś 4995 żołnierzy, w tym blisko 90 z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Jak powiedział dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła: Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Wsparcie wszystkich instytucji samorządowych i sanitarnych niosących pomoc. Już teraz nasi oficerowie łącznikowi są do dyspozycji każdego samorządu. W poniedziałek udostępniliśmy samorządom specjalną aplikację, która zautomatyzowała zapotrzebowaną pomoc.

Wspólne założenia współpracy zarówno samorządu terytorialnego, żołnierzy WOT, jak i służb sanitarnych, minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zawarł w podpisanej 16 marca br. decyzji. Dowództwo WOT operację nazwało kryptonimem „ODPORNA WIOSNA”. Główny nacisk ww. decyzji został położony na wsparcie służb sanitarnych oraz samorządu terytorialnego w zaopatrywaniu osób potrzebujących w żywność i leki.

Dostarczanie żywności i leków, wsparcie służb sanitarnych i samorządu terytorialnego, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wsparcie kombatantów, osób starszych i przebywających w kwarantannie, oddawanie krwi oraz infolinia psychologiczna – to obecnie główne obszary działań w walce z koronawirusem, jakie prowadzą żołnierze mazowieckiej brygady OT.

Szczególną grupą wspieraną przez terytorialsów są weterani oraz osoby starsze, które ze względu na wiek są w podwyższonej grupie ryzyka. Każdego dnia w ramach tej grupy rośnie liczba osób objętych pomocą. Obecnie na północnym Mazowszu taką opieką objętych jest blisko 40 osób. Wsparcie polega na codziennym kontakcie telefonicznym oraz odpowiedzi na podstawowe potrzeby. Głównym celem podejmowanych działań jest ograniczenie ekspozycji tych osób na kontakt z potencjalnymi nosicielami wirusa.

Terytorialsi nie zapominają też o pomocy innym grupom społecznym. Kolejną grupą osób wspieranych przez nich są podopieczni ośrodków pomocy społecznej oraz Caritas poszczególnych diecezji. Wsparcie żołnierzy 5. MBOT w tym zakresie polega na zapewnieniu transportu paczek z banków żywności do potrzebujących  w całym rejonie odpowiedzialności. W minionym tygodniu żołnierze 51 blp dostarczyli 6 ton żywności do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu z Banku Żywności w Ciechanowie, a w najbliższym czasie takie działania podejmą również żołnierze z batalionu w Komorowie, którzy 4 kwietnia przywiozą z Łomży 9 ton żywności do Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. W zależności od rejonu, przedsięwzięcia te realizuje batalion działający na danym terenie.  Każda osoba, która potrzebuje takiego wsparcia powinna skontaktować się z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej. Stamtąd informacja trafi do koordynatora w naszej brygadzie, który zleca wykonanie zadania. W tym przypadku nie ma możliwości dodatkowych zakupów. Żołnierze dostarczają tylko produkty przekazane z magazynów żywności.

Od kilku dni mazowieccy terytorialsi objęli swoim wsparciem nowy obszar. Są nim służby medyczne. Wojskowe mundury można spotkać miedzy innymi w Szpitalu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie czy w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie, gdzie żołnierze 54 blp z Zegrza dokonują pomiaru temperatury na wejściu  do Szpitala czy pomagają w segregacji pacjentów na izbie przyjęć. Wsparcie służb medycznych realizujemy również poprzez transport medykamentów, środków ochrony oraz personelu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Żołnierze 53 batalionu natomiast wspierają personel Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, a ciechanowscy terytorialsi od 1 kwietnia pojawią się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Piłsudskiego, gdzie stanie także nasz wojskowy kontener mieszkalny służący do wstępnej selekcji pacjentów.  Jesteśmy także gotowi do wsparcia służby zdrowia w zakresie pobierania wymazów, nasi ratownicy odbyli już stosowne szkolenie w tym zakresie i są w gotowości do podejmowania takich działań.

W ramach operacji Odporna Wiosna, żołnierze 5. MBOT także angażują się w akcję krwiodawstwa i oddają krew w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.  Obecnie krew oddało ponad 100 żołnierzy naszej brygady a ponad 200 jest jeszcze chętnych by ją oddać. Dzisiaj krew oddaje 45 żołnierzy zegrzyńskiego batalionu, natomiast jutro żołnierze będą wtłaczać do systemu kolejne litry krwi, które zostaną pobrane na terenie ciechanowskich koszar.

Wspólne działania z organami samorządu terytorialnego i wspieranie zaangażowanych służb jest zaplanowane w trzech etapach zależnych od skali pandemii. W pierwszym z nich (obecnie realizowanym) uwaga jest kierowana na osoby, które potrzebują takiej pomocy. Następnie działania przekształcą się w proces stabilizacji, a w końcowej fazie deeskalacj.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej