Terytorialsi od roku na froncie walki z koronawirusem

Mija rok od kiedy żołnierze .5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zostali zaangażowani w działania przeciwkryzysowe związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Dostarczanie żywności potrzebującym, wspieranie służby zdrowia i Policji, troska o osoby starsze i wsparcie ich podczas rejestracji na szczepienia i transportu do punktu szczepień – to działania, które od roku są codziennością mazowieckich terytorialsów.

Dokładnie 18 marca 2020 r. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. Rój, zmieniła swój model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy, a jej żołnierze wzięli czynny udział w operacji „Odporna Wiosna”, której celem było łagodzenie skutków kryzysu oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. W szczytowym momencie zachorowań zaangażowanych było codziennie ok 400 żołnierzy brygady. 23 czerwca „Odporna Wiosna” przekształciła się w operację. „Trwała Odporność”. Jej cel skupia się na pięciu rodzajach działań: zapobieganie, identyfikowanie, izolowanie, wspieranie oraz przywracanie. W odróżnieniu od prowadzonej na dużą skalę operacji „Odporna Wiosna”’ – „Trwała Odporność” skupiona została głównie na gaszeniu ognisk koronawirusa, a działania ukierunkowane zostały na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów, wojewodów w taki sposób by panować nad transmisją wirusa.

Opieka nad seniorami

Od początku zaangażowania w pandemię żołnierze skupili się na wsparciu osób, którym wirus zagraża najbardziej, czyli seniorom w tym kombatantom, będącym w grupie najwyższego ryzyka zakażenia się COVID – 19. Opieką objęto ponad 100 osób z terenu północnego Mazowsza. Pomoc polega na dostarczaniu zakupów oraz leków, wsparciu w procedurze rejestracji na szczepienie, a nawet w razie potrzeby transporcie seniorów do punktu szczepień. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Odra – Niemen, Fundacją „Nie zapomnijcie o nas Powstańcach Warszawskich”, w której wolontariuszem jest Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser – Duda, Stowarzyszeniem Zachowania Pamięci o Armii Krajowej czy Domem dla Powstańca terytorialsi codziennie dostarczają ciepłe posiłki kombatantom w rejonu Warszawy.

Żołnierze wspierają również placówki opieki nad osobami starszymi. Bezpośrednim wsparciem objęto 36 placówek DPS i DS.

Wsparcie samorządów i organizacji pozarządowych

Bardzo duże sił i środków .5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej kierowanych jest również na płaszczyznę współpracy z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi. Na ich wnioski żołnierze dostarczają żywność i produkty spożywcze dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Dzięki tej współpracy od początku pandemii do teraz terytorialsi dostarczyli blisko 1300 ton żywności. Paczki trafiły głównie do podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej, natomiast osobom bezdomnym będącym po opieką Caritas Diecezji Siedleckiej, tymczasowo korzystającym z Mieszkań Wspieranych, siedleccy terytorialsi dostarczają ciepłe posiłki. Na wniosek Wojewody Mazowieckiego oraz samorządów lokalnych terytorialsi zaangażowani zostali również do transportu i dystrybucji środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek, fartuchów chirurgicznych, przyłbic, kombinezonów, rękawiczek i płynów do dezynfekcji. Płyny trafiają do szpitali, urzędów oraz placówek oświatowych, natomiast pozostałe środki do szpitali w rejonie odpowiedzialności 5. Brygady OT. Od początku pandemii do tej pory zostało zorganizowanych 60 transportów z środkami ochronnymi, a bezpośrednim wsparciem objęto blisko 200 placówek oświatowych.

Wsparcie służb medycznych

03.12.2020 SIEDLCE 5 MBOT 53 SZPITAL TYMCZASOWY W SIEDLCACH BUDOWA ŻOŁNIERZE POMAGAGAJĄ PRZY BUDOWIE SZPITALA FOT.DWOT

Największe dotychczasowe zaangażowanie żołnierzy w walkę z Covid- 19 skierowane jest do wsparcia służby zdrowia. Od początku pandemii żołnierze odciążając personel w 39 szpitalach i placówkach medycznych. Ich zadanie polega na wykonywaniu pomiarów temperatury, wsparciu logistyki wewnętrznej, transporcie próbek krwi do badań, segregacji pacjentów na izbach przyjęć czy pomoc w wypełnianiu ankiet. Są to działania, które stanowią realne wsparcie dla lekarzy i pielęgniarek będących głównym ogniwem na froncie walki z koronawirusem. Bardzo cennym wsparciem dla służb medycznych jest pobieranie wymazów przez zespoły wymazowe 5. Brygady OT. Terytorialsi wykonują testy od osób przebywających na kwarantannie, pensjonariuszy i personelu Domów Pomocy Społecznej, studentów uczelni wojskowych oraz nauczycieli. Na przełomie maja i czerwca 2020 roku na obecność koronawirusa testowali także zagranicznych pracowników sezonowych w mobilnym centrum Test & Go rozstawionym w Czerwińsku nad Wisłą. W ciągu trwających od roku działań przeciwkryzysowych 33 zespoły wymazowe działające w 5. MBOT łącznie pobrały 62 tysiące wymazów. Oprócz fizycznego zaangażowania żołnierzy we wsparcie służby zdrowia, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej wspiera także szpitale poprzez udostępnianie sprzętu takiego jak namioty wojskowe, kontenery mieszkalne, które stanęły przed wieloma placówkami medycznymi w naszym województwie jako tymczasowe izby przyjęć. Natomiast Kontenerowa Elektrownia Polowa należąca do 5 MBOT zasila w prąd szpital tymczasowy na warszawskim Okęciu. Pomoc terytorialsów okazała się również nieoceniona również podczas wyposażania szpitali tymczasowych w Siedlcach i Ostrołęce.

21.10.2020 WARSZAWA SZPITAL WOŁOMIN ŻOŁNIERZE TSW POMOC W SZPITALU COVID 19 EPIDEMIA FOT.DWOT
24.11.2020 Wołomin Szpital w Wołominie starszy szeregowy Piotr Lubański pełni dyżur na oddziale zakaźnym razem ze swoim synem szeregowym Piotrem Lubańskim

Wspierając opiekę medyczną, a tym samym realizując misję WOT jaką jest wspieranie lokalnej społeczności żołnierze systematyczne oddają krew. W ciągu operacji Odporna Wiosna oraz Trwała Odporność terytorialsi wtłoczyli do systemu blisko 700 litrów krwi.

Działania na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych

W ramach obu operacji przeciwkryzysowych żołnierze 5. MBOT wspierali także działania Agencji Rezerw Materiałowych. Ich zadania polegały na rozładunku ciężarówek dostarczających materiały medyczne i higieniczne, rozmieszczenie ich w magazynach oraz dystrybucja do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów wojewódzkich w całej Polsce.

21.10.2020 WARSZAWA SZPITAL WOŁOMIN ŻOŁNIERZE TSW POMOC W SZPITALU COVID 19 EPIDEMIA FOT.DWOT

Wsparcie Sanepidów

Terytorialsów można spotkać również w Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych na terenie północnego Mazowsza. Do ich zadań należy wprowadzanie danych do baz danych, prowadzenie statystyk, przygotowywanie decyzji na kwarantannę i dostarczanie ich, przeprowadzanie wywiadów z osobami skierowanymi na kwarantannę, telefoniczne powiadamianie osób kierowanych na kwarantannę a także praca w archiwum przy porządkowaniu dokumentacji. Żołnierskie wsparcie w ciągu roku pandemii zostało udzielone 6 Sanepidom.

Wsparcie Policji

Pierwszymi zadaniami z jakimi przyszło się zmierzyć terytorialsom wraz z rozpoczęciem pandemii było wsparcie Policji w monitoringu osób przebywających na kwarantannie. W patrolach mieszanych bądź samodzielnie żołnierze wykonali ponad 260 tysięcy sprawdzeń osób objętych kwarantanną. Ponadto na ulicach wielu miast w rejonie odpowiedzialności 5. MBOT można było spotkać wspólne patrole prewencyjne składające się z żołnierza i policjanta. Terytorialsi uczestniczyli w 1068 takich patrolach.

*****

Obecnie w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy 2 tysiące żołnierzy i ich ilość stale się zwiększa. Kolejne powołanie w szeregi terytorialsów dla ochotników z całego północnego Mazowsza odbędzie się 9 kwietnia 2021 roku. Osoby chcące spróbować swoich sił w wojsku już teraz powinny rozpocząć procedurę, która umożliwi im wzięcie udziału w kwietniowym szkoleniu podstawowym.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5. MBOT/ DWOT