Terytorialsi odmrażają szkolenia

Wraz z odmrażaniem gospodarki i „luzowaniem” reżimu sanitarnego, terytorialsi z Mazowsza, po ponad 3 miesiącach działań przeciwkryzysowych wracają do normalnego cyklu szkoleniowego. Zadania przeciwkryzysowe będą nadal realizowane, jednakże w mniejszym zakresie.

W miniony weekend ponad 500 żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. RÓJ, odbyło pierwsze szkolenie rotacyjne po ponad trzy miesięcznej walce z koronawirusem. W zajęciach dobowych na Targoniach wzięli udział żołnierze 51. batalionu i kompanii saperów z Ciechanowa oraz żołnierze 54. blp z Zegrza Płd., natomiast terytorialsi z 53. blp doskonalili swoje umiejętności na rzutni granatów Sitaniec, a zajęcia taktyczne odbyły się na siedleckim Gołoborzu.

Podczas szkolenia na Targoniach terytorialsi ćwiczyli prowadzenie działań zarówno w warunkach dziennych jak i nocnych. Realizację zadań z zakresu specjalistycznego ćwiczyli m.in. strzelcy, radiotelefoniści czy dowódcy. -Weekendowe zajęcia były sprawdzianem kończącym część praktyczną etapu specjalisty – mówi szef sekcji szkoleniowej 51. blp, ppor. Arkadiusz Rygiel. Najbliższe „rotacje” to dla żołnierzy przypomnienie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności jakie zdobyli do tej pory.

Oprócz stopniowego powrotu do szkoleń rotacyjnych, brygada ponownie ogłasza nabór nowych ochotników. Pierwsze szkolenie rotacyjne odbędzie się 3 -18 lipca i tradycyjnie zakończy się uroczystą przysięgą wojskową.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej