Terytorialsi pamiętali o swoim Patronie

Wczoraj minęła 69. rocznica śmierci st. sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój – jednego z najsłynniejszych dowódców niepodległościowej, antykomunistycznej partyzantki na północnym Mazowszu i jego podkomendnego kpr. Bronisława Gniazdowskiego ps. Mazur.

Płk dypl. Andrzej Wasielewski

W Szyszkach, w powiecie pułtuski, w miejscu śmierci obu partyzantów, przy symbolicznym pomniku, rocznicę uczcił dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, której patronem jest Mieczysław Dziemieszkiewicz – płk dypl. Andrzej Wasielewski.

Fot. 5. MBOT