Terytorialsi sformalizowali współpracę z Caritas

Wojska Obrony Terytorialnej podpisały umowę o współpracy z Caritas. Dokument sformalizował to co wojsko i Caritas już od dawna wspólnie robią.

Podpisane 19 sierpnia porozumienie zakłada współdziałanie WOT i Caritas w celu niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju oraz udzielanie pomocy osobom starszym, potrzebującym i chorym, w tym kombatantom, osobom represjonowanym i weteranom wojennym. Dokument postuluje również wzajemne wsparcie szkoleniowe, wspólne prowadzenie akcji honorowego krwiodawstwa, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego i rozwoju świadomości ekologicznej.

Żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój, od momentu rozpoczęcia się pandemii na terenie północnego Mazowsza współpracowali z Caritas w swoim rejonie odpowiedzialności. Żołnierze w ramach akcji „Odporna Wiosna” a później „Trwała Odporność” pomagali Caritas w dystrybucji żywności, jej rozpakowywaniu oraz wielokrotnie organizowali transport.

– Podpisana umowa tylko sformalizowała to, co robimy. Można powiedzieć, że WOT były operatorem logistycznym pomocy niesionej przez Caritas. Do tej pory nie byliśmy świadomi skali tej pomocy; w pełni uświadomiły nam ją nasze wspólne działania podejmowane w odpowiedzi na pandemię. Warto podkreślić wielki zasięg akcji pomocowych i potężny wysiłek, który towarzyszy ich realizacji. Jestem pełen głębokiego szacunku i wdzięczności dla  ks. dyrektora Caritas Polska, pracownikom Caritas, darczyńców i żołnierzy, którzy byli zaangażowani w tę pomoc – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, reprezentujący Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej.

Symbolicznym przypieczętowaniem nawiązania szerokiej współpracy było wręczenie ks. Iżyckiemu przez gen. Kukułę ryngrafu z symbolami WOT. Dyrektor Caritas Polska przekazał natomiast przedstawicielowi WOT medal In Servire Caritate, przyznawany za szczególne zasługi dla Caritas.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT