Terytorialsi szkolą się na lądzie i na wodzie

Żołnierze Obrony Terytorialnej w miniony weekend szkolili się z zakresu działań przeciwkryzysowych. Szkolenia prowadzone były w kilku lokalizacjach na terenie Mazowsza.

Terytorialsi już od dwóch miesięcy w ramach szkoleń rotacyjnych odbywają ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego, podczas których uczą się współdziałania z innymi służbami na wypadek wystąpienia pożarów wielkoobszarowych, powodzi czy huraganów.
Tego typu działania mają na celu budowanie kompetencji podwójnego zastosowania przydatnych zarówno w czasie wystąpienia konfliktu militarnego, jak i w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej o charakterze niemilitarnym w okresie pokoju.

W miniony weekend żołnierze trzech pododdziałów 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zorganizowali szkolenia z zakresu działań przeciwkryzysowych, które odbyły się m.in. w powiecie mińskim, łosickim oraz w Sokołowie Podlaskim i Pułtusku.

Szkolenie terytorialsów z Siedlec

Żołnierze trzech kompani 53. blp z Siedlec ćwiczyli w Sokołowie Podlaskim oraz na terenie powiatu łosickiego i mińskiego. Współpracując z Ochotniczą Strażą Pożarną szkolili się m.in. z zakresu ratownictwa wodnego i ewakuacji podczas wystąpienia powodzi, ale również tematyka dotyczyła szeroko pojętego ratownictwa drogowego, udzielania pierwszej pomocy, tworzenia linii gaśniczej czy zasad prowadzenia pomocy doraźnej w sytuacjach niekonwencjonalnych. Szkolenie odbyło się w ramach programu reagowania na sytuacje kryzysowe.

30.08.2020 Pułtusk 5 MBOT Ćwiczenie kryzysowe na wałach przeciwpowodziowych na rzece Narew. Współdziałanie służb – WOPR, PSP, OSP, policja wodna. Fot. DWOT

Terytorialsi na Narwi

W Pułtusku na wałach przeciwpowodziowych na rzece Narew, działania m.in. z zakresu umacniania wałów, podwyższania wałów różnymi sposobami, prowadzenia czynności patrolowych koryta rzeki i wałów, a przede wszystkim współdziałania z innymi służbami, realizowali żołnierze z kompanii logistycznej oraz kompanii saperów z Ciechanowa. Do tego szkolenia włączyli się również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, strażacy Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku, Pułtuski WOPR a także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku i Wody Polskie.

30.08.2020 Pułtusk 5 MBOT Ćwiczenie kryzysowe na wałach przeciwpowodziowych na rzece Narew. Współdziałanie służb – WOPR, PSP, OSP, policja wodna. Fot. DWOT

– Celem tego typu szkoleń jest wsparcie organów administracji publicznej i służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym – mówi por. Krzysztof Drozdowski, dowódca kompanii logistycznej.

Podobne szkolenia w innych terminach zorganizowali również żołnierze 52 batalionu z Komorowa oraz z 54blp z Zegrza Południowego

Terytorialsi nad Zalewem Zegrzyńskim

Jedno z sierpniowych szkoleń rotacyjnych żołnierzy 54 blp stacjonującego w Zegrzu Południowym odbyło się nad brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego, gdzie terytorialsi szkolili się m.in. w zakresie dekontaminacji ludzi, sprzętu i osób, ale także na wypadek wystąpienia pożarów wielkoobszarowych, susz i katastrof komunikacyjnych.

30.08.2020 Pułtusk 5 MBOT Ćwiczenie kryzysowe na wałach przeciwpowodziowych na rzece Narew. Współdziałanie służb – WOPR, PSP, OSP, policja wodna. Fot. DWOT

Szkolenie terytorialsów z Komorowa

Żołnierze 52. blp z Komorowa również podczas jednego z sierpniowych szkoleń rotacyjnych zdobywali umiejętności w zakresie reagowania kryzysowego. Ćwiczenia z udziałem przedstawicieli Nadleśnictwa Pułtusk oraz strażaków PSP Maków Mazowiecki i OSP Szelków pozwoliły na wymianę doświadczeń i wypracowanie efektywnego modelu współdziałania na wypadek wystąpienia np. pożarów o dużym zasięgu oraz prowadzenia akcji ratunkowych.

30.08.2020 Pułtusk 5 MBOT Ćwiczenie kryzysowe na wałach przeciwpowodziowych na rzece Narew. Współdziałanie służb – WOPR, PSP, OSP, policja wodna. Fot. DWOT

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej. Stanowią uzupełnienie potencjału obronnego Polski. W szczególności ich misją jest bronić i wspierać lokalne społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Istotnym elementem wsparcia przez żołnierzy służb ratowniczych jest m.in. specjalistyczny sprzęt jakim dysponują terytorialsi (np. pompy, agregaty prądotwórcze, zestawy oświetleniowe, bezzałogowe Statki Powietrzne czy cysterny), ale przede wszystkim potencjał ludzki.

Obecnie w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 2 tysiące żołnierzy.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT