Terytorialsi uczcili pamięć bohaterów pochowanych na warszawskiej “Łączce”

4 września na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyło się symboliczne upamiętnienie osób pomordowanych w latach 1948 – 1956 przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji. Pobrano ziemię z „Łączki”, która w urnie zostanie umieszczona w Pomniku Bohaterów Niepodległości w Pawłowie Kościelnym.

Uroczystość odbyła się z inicjatywy Społecznego Komitetu Rodzin Poległych Żołnierzy NZS i NZW. Udział w niej wzięły m.in. rodziny poległych, dr. hab. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN oraz dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Mieczysław Gurgielewicz.

Podczas uroczystości została pobrana ziemia z kwatery „Ł” z warszawskiej „Łączki”, gdzie w latach 1948-1956 potajemnie grzebano zwłoki niewinnie straconych, zamęczonych i zmarłych więźniów politycznych. Na „Łączce” w bezimiennych, zbiorowych dołach pochowano ok. 300 osób przeważnie wojskowych, mordowanych głównie w więzieniu mokotowskim. W wyniku prac ekshumacyjnych prowadzonych w tym miejscu, udało się zidentyfikować kilkadziesiąt osób.

– To, że możemy tutaj dzisiaj być, to ogromne wyróżnienie dla nas żołnierzy. Upamiętnienie bohaterów, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę to przede wszystkim oddanie im hołdu. Musimy tą pamięć pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom, tak żeby nasi młodzi rodacy wyrastali w duchu patriotyzmu i wartości za które oddali życie nasi poprzednicy. My, żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, mając za swojego patrona żołnierza niezłomnego ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. RÓJ, robimy wszystko by ta pamięć nie zaginęła, nigdy nie została wymazana – powiedział w swoim wystąpieniu dowódca 5 MBOT, płk Gurgielewicz.

Urna z pobraną ziemią, została przekazana Księdzu Proboszczowi parafii Św. Macieja w Pawłowie Kościelnym, natomiast 2 października br. zostanie umieszczona w Pomniku Bohaterów Niepodległości na cmentarzu parafialnym w Pawłowie Kościelnym wraz z dwiema innymi urnami: z ziemią z mogił Żołnierzy Brygady Syberyjskiej poległych w okolicach Chorzel w 1920 roku w starciu z bolszewickim najeźdźcą oraz urna z ziemią z pola bitwy pod Kamienną Górą, gdzie polegli w 1939 roku żołnierze 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich walcząc w obronie Ojczyzny z niemieckim agresorem.

st. szer. Aneta SZCZEPANIAK, Biuro prasowe, 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialne

Fot. 5. MBOT